Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velká Británie

 

V E L K Á B R I T Á N I E

Dle odhadu velvyslanectví ČR žije ve Velké Británii cca 100.000 Čechů.

ANGLO - CZECHOSLOVAK TRUST
Dobročinná organizace, kulturní výměny mládeže, pořádání každoročního hudebního soutěžního festivalu.
http://www.actrust.pwp.blueyonder.co.uk
23 Stonefield Road, London N1 0HW
Kontakt: Nataša Newton, tel.: +44(0)851 9045, e-mail: natasa.actrust@blueyonder.co.uk , Eva K. Dix, tel.: +44(0)207798 8041
www.actrust.pwp.blueyonder.co.uk

BRIDGWATER INTERNATIONAL (BRIDGWATER CZECH/SLOVAK FRIENDSHIP SOCIETY)
www.bridgwaterinternational.co.uk
Adresa: 5 Mary Stanley House, 10 Castle Street, Bridgwater, TA63DB
Kontakt: Brian Smedley, tel.: +44(0) 1278 256377, email: brian.smedley@sedgemoor.gov.uk

BRITSKO-ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE
(BRITISH CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION - BCSA)
http://bcsa.co.uk/index.html
643 Harrow Road, Wembley, Middx HA0 2 EX
Kontakt: Růžena Holub, místopředsedkyně, tel.: +44(0) 20 8902 0328,  bcsa@bcsa.co.uk/index.html

COMENIUS SCHOOL IN UNITED KINGDOM
Krajanský spolek s výukou českého jazyka a českých reálií pro děti ve věku 3-15 let organizačně podporovaný Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Spolek byl založen   7. března 2016 a pokrývá oblast Leedsu (West Yorkshire) a okolí. Kromě výuky dětí spolek organizuje bilingvní setkání, poskytuje studijní podporu rodičům v angličtině i češtině, pořádá kulturní akce a další mimoškolní aktivity.
http://www.comenius.one
Adresa: 69 Windhill Old Road, Thackley, BD10 0SN, tel. +44(0) 1274811489
Předseda spolku: Tomáš Kostečka, další členové vedení: Dita Nedopilová, Simon Čonka, Dagmar Pike, Eva Bennerová, Kateřina Šteklová

COMPAS (COMMUNITY PARTNERSHIP GROUP)
Komunitní sdružení Čechů a Slováků v Peterborough, hrabství Cambridgeshire (východní Anglie), zaměřené na spolupráci komunitních center (výuka českého jazyka, taneční, hudební a malířské kroužky).
 www.compas.org.uk
Adresa: 7 Albert Crescent, Peterborough PE78JS, tel: +44 (0) 18062144, e-mail: contact@compas.org.uk
Předseda: Petr Torák, tel.: +44(0) 7718062144

CZECH CLUB BIRMINGHAM, C.I.C. (založen 26.7.2013)
Poznámka: C.I.C. = community interest company = zájmové sdružení
Vzdělávací a kulturní aktivity pro českou komunitu v regionu West Midlands. Víkendová školka Klubíčko, víkendová škola Klubko, rodinné dny, dětská olympiáda, péče o uchování českých tradic.
www.czech-club-birmingham.org
Adresa: 244 Franklin Rd., Birmingham B30 2EJ
Kontakt: Marta Filipová,  +44 (0) 7854846579, email: m.filipova@czech-club-birmingham.org,
Jana Hermsen, tel.: +44 (0) 7950168479, email: janahermsen@seznam.cz

CZECH AND SLOVAK CLUB UK, C.I.C.
Krajanský spolek vznikl 17. června 2019 ze Slovenského klubu v Birminghamu (Slovak Club Birmingham), registrován byl téhož dne v Companies House pod číslem 8659750.
17 Longleat Avenue
Attwood Green
Birmingham B15 2DF
Statutární zástupce: Dana Klampárová, diaklam@gmail.com
Původní slovenský spolek má od března 2019 pobočku - českou školu v Oxfordu (Czech and Slovak Club Oxford), která nyní pokračuje v činnosti v rámci nového spolku Czech and Slovak Club UK, C.I.C. Oxfordský spolek vede Lucie Forejtová, czskskolaoxford@gmail.com

CZECH LANGUAGE CLUB LONDON
Nedělní výuka dětí ze smíšených rodin v prostorách Velehradu www.velehrad.co.uk  a sobotní výuka dospělých v Českém okénku www.okenko.co.uk
info@czechlanguageclub.co.uk
www.czechlanguageclub.com
Adresa: International House, Barking Road 776-778, London E13 9PJ, tel. +447557149478
Ředitelka školy: Blanka Jaurisová, email: info@czechlanguageclub.co.uk

CZECH NATIONAL TRUST ABROAD
Nezisková organizace, která nachází prostředky a podporuje Czech National Trust (CNT)/Český národní trust ve Velké Británii a jinde v zahraničí s cílem zachráňovat a zachovat památky a historické dědictví v České republice pro budoucí generace - www.czechnationaltrust.org
Kontakt: Irena Edwards, předsedkyně Tel.: +44 7500 337329
Email: iedwards@cnta.co.uk; info@cnta.co.uk
Web: www.czechnationaltrust.org/o-czech-national-trust/cnta/
FB: www.facebook.com/czechnationaltrust
 

CZECH SCHOOL BERKSHIRE (hrabství Berkshire, ca 90 km od Londýna)
www.czechschoolberkshire.org.uk
Krajanský spolek provozující školu  s výukou českého jazyka, důraz na mluvenou i psanou podobu, získávání znalostí o kultuře, dějinách, zeměpisu, předávání národních tradic atd. podle vzdělávacího systému ČR. Výuka probíhá o nedělích 2x měsíčně 2 hodiny pro děti do 12 let, ve čtyřech třídách je 56 dětí, připravuje se pátá třída, V době vyučování probíhá i hrací skupina pro nejmenší do 4 let. Spolek je činný od roku 2015, od 27. června 2016 je registrován  v registru charit jako CIO (Charitable Incorporated Organization) – dobročinná nezisková organizace, č. registrace 1167861.
Vedení spolku: Jiřina Hajrizi, předsedkyně, další členové vedení: Gabriela Thomas, Petra Woodward, Afrim Hairizi

CZECH SCHOOL MANCHESTER
www.czechschoolmanchester.org
Korespondenční adresa: 3 Brompton Rd., Stretford Manchester M32 9QR
Fyzická adresa školy: Quest, Barton Rd., Stretford Manchester M32 9PA
Kontakt. Pavla Matásková, předsedkyně, tel.: +44 (0) 7941617135, email: cz.school.manchester@gmail.com

CZECH SCHOOL SCOTLAND CIC (community interest company)
Nástupnický spolek sdružení Scottish Czech and Slovak Summer Scholarship Fund
(SCSSSF), škola byla registrována 4. července 2018  v Companies House for Scotland
pod číslem 601654 a zahajuje v září 2018 víkendovou výukupro dětský klub (do 3,5 let),
předškoláky (do 6 let) a školáky (6-12 let).
28 Glendevon Place, Edinburgh EH125UL
E-mail: czechschoolscotland@yahoo.com
Veronika Macleod: 044 7517166533
Radka Petersen: 044 7731807010

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V SHEFFIELDU/ SHEFFIELD CZECH AND SLOVAK SOCIETY
www.csssheffield.org.uk

www.facebook.com/groups/czechslovaksocietysheffield
Adresa: 1 Upper Hanover Street, Sheffield S3 7RA
Kontaktní osoba: Prof. Neil Bermel, předseda spolku, tel.: + 44 (0) 114 222 7405, email: csssheffield@gmail.com

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V SURREY/THE CZECH AND SLOVAK SOCIETY IN SURREY
Sdružení mladých česko/anglických rodin s dětmi, zaměřené na udržení češtiny u dětí, kulturu a české tradice.
Adresa: 14 Merchants Close, Knaphill, Woking GU21 2PU
Kontakt: Irena Alsopová, předsedkyně, tel.: +44(0) 7896314226, irena_alsop@hotmail.com
Blanka Růžičková, tel.: +44 (0) 79900775676

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC LONDÝN/CZECH SCHOOL WITHOUT BORDERS LONDON
www.czechschool.org.uk
Adresa: 116 Long Acre, London WC2E 9PA
Kontakt: Zuzana Jungmanová, ředitelka, tel.: +44 (0) 7508351089, email: zuzka@czechschool.org.uk

ČESKÉ OKÉNKO
Spolek provozuje jednou týdně školku v češtině (dvě skupiny dětí, 0-3 roky a 3+ roky), setkání rodičů, udržuje české tradice (Vánoce, Velikonoce, atd.), knižní klub, pořádá dětský den atd.
www.okenko.co.uk , c.okenko@hotmail.co.uk
Adresa: 7 Wellington Mews, Streatham, London
Sobotní škola provozuje svou činnost v City Heights Academy, 33 Abbotts Park, London SW2 3PW
Kontakt: Jana Nahodilová, tel.: +44(0) 7960018346, email: jananahodilova@hotmail.com 
Veronika Marešová, tel.: +44(0) 7727175598, email: vmaresova@aol.com 

ČESKOSLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ SPOLEČNOST VE VELKÉ BRITÁNII
(CZECHOSLOVAK PHILATELIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN)
www.cpsgb.org.uk
Publikační činnost: čtvrtletník Czechout (informace pro členy), monografie, schůze 4x ročně v Czech and Slovak National Club, 74 West End Lane, West Hampstead, London NW 6
Kontakt: Peter Williams, tajemník, email: rozpocet@yahoo.co.uk

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ (ČSOL) (obnovena 1948)
(ASSOCIATION OF CZECHOSLOVAK LEGIONARIES)
Kontakt: John Kolbert, tajemník, tel.: +44 (0) 1782 635537 nebo 7535 408452, email: j.m.kolbert@keele.ac.uk

DVOŘÁKOVA SPOLEČNOST
(THE DVOŘÁK SOCIETY FOR CZECH AND SLOVAK MUSIC)
www.dvorak-society.org 
Adresa: 21 Clissold Court, Greenway Close, London N4 2EZ
Kontakt: Annette Percy, předsedkyně, tel.: +44 (0) 20 8809 1138, email: annette.percy@btinternet.com
David Roberts, tajemník, tel.: +44 (0) 1782 631274, e-mail: secretary@dvorak-society.org
Gordon Watts, hospodář, tel.: +44 (0) 2392 594538, email: treasurer@dvorak-society.org

IMPERIAL COLLEGE LONDON CZECH AND SLOVAK SOCIETY
Studentské sdružení českých a slovenských studentů při Imperial College of Science, Technology and Medicine v Londýně (Královská univerzita vědy, techniky a medicíny).
www.lmperialcollegeunion.org/activities/a-to-z/czech-slovak
Předseda sdružení: Daniel Ringrose, daniel.ringrose17@imperial.ac.uk
Místopředsedkyně: Kateřina Mezuláníková, katerina.mezulanikova19@imperial.ac.uk
Další členové vedení: Eduard Kofira (tajemník), Tomáš Keblúšek (pokladník)
 

NADACE EMY DESTINNOVÉ
(THE EMMY DESTINN FOUNDATION)
Podpora studentů operního zpěvu, péče o odkaz E. Destinnové, Mezinárodní cena Emy Destinnové za přínos opeře.
www.destinn.com
Adresa: LOE House, 159 Broadhurst Gardens, London NW6 3AU
Kontakt: tel.: +44 (0) 779484075, email: edf@Destinn.com , info@Destinn.com

OXFORD UNIVERSITY CZECH AND SLOVAK SOCIETY
Studentský spolek registrovaný při administraci universit (The Proctors´Office http://www.admin.ox.ac.uk/clubs ) ve školním roce 2019/2020. Spolek je též veden v registru studentských spolků pod písmenem C (C=Czech) https://www.ox.ac.uk/students/life/clubs/list
Kontakt na předsedu spolku: Jan Preiss, New College, Holywell Street, Oxford OX1 3BN, email: committee@oucss.co.uk

PŘÁTELÉ ČESKÉHO DĚDICTVÍ
(THE FRIENDS OF CZECH HERITAGE)
Dobročinná organizace, která podporuje udržování historického dědictví v České republice.
www.czechfriends.net 
Adresa: 12 Oakley Rd., Chinnor, Oxon OX39 4HB
Kontakt: Jana Sommerlad, tel.: +44 (0) 20 7607 1000 nebo 7789 003547, email: janasommerlad@hotmail.com
Peter Jamieson, tel.: +44 (0) 20 8348 2662 nebo 7903 076183, email: jamieson42@waitrose.com

SKOTSKÝ ČESKÝ A SLOVENSKÝ STIPENDIJNÍ FOND
(SCOTTISH CZECH AND SLOVAK SUMMER SCHOLARSHIP FUND - SCSSS)
Sdružení podporující účast českých a slovenských studentů na kursech ve Skotsku a rozvoj kulturních vztahů se Skotskem. Sdružení ukončilo činnost na podzim 2018, jeho nástupcem je Česká škola Skotsko CIC v Edinburghu (viz výše).
www.scsssfund.org.uk
68 Comely Bank Avenue
Edinburgh EH4 1HE
Kontakt: Alena Linhartová, tajemnice, tel.: +44 (0) 131 343 1292 nebo 7875593483,  e-mail: linhartova@aol.com
Veronica Macleod, tel.: +44 (0) 7517166533

SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ - BRITSKÁ POBOČKA
www.svu2000.org/london
Kontakt: Zuzana Slobodová, předsedkyně, tel.: +44 (0) 207 724 4675, email: zslobodova@yahoo.com
Věra Vavrečková, předsedkyně, tel.: +44 (0) 1268 692 280, milanvav@yahoo.com

STONOŽKA, Bristol
Sobotní česká škola - výuka ČJ a vlastivědy, setkávání rodičů s dětmi, knihovna, tematické tradiční akce (mikulášská, velikonoce aj.), spolupráce na místních komunitních projektech.
http://www.stonozka.co.uk 
Předsedkyně: Mgr. Veronika Dvořáčková, další členky vedení: Iva Boháčová de Sousa, Monika Kušnířová

SVAZ LETCŮ SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA
(FREE CZECHOSLOVAK AIR FORCE ASSOCIATION)
http://fcafa.wordpress.com
Kontakt: Gerry Manolas, tel.: +44 (0) 7711 612996 nebo 1276 510653, email: gerry.manolas@ntlworld.com
Helena Ludikar Jones, tel.: +44 (0) 1923 825803, email: helena@ludikarjones.com

FREE CZECHOSLOVAK AIR FORCE ASSOCIATES, Ltd.
http://fcafa.com
Spolek registrován 4. srpna 2010 jako soukromá společnost (Ltd.) č.07335146 (Companies House, Cardiff). Členové jsou potomky čs. válečných letců, pečují o uchování jejich odkazu.
Kontakt: Tom Doležal, syn válečného veterána letce Oldřicha Doležala (14 Pemberton Court Hospital Hill, Hythe, Kent, CT21 SRP)

UNIVERSITY OF MANCHESTER - CZECH AND SLOVAK SOCIETY
Místní studentský český a slovenský krajanský spolek, založen 2019. Spolupracuje s GK Manchester.
Kontakt na předsedu spolku:
Antonín Hudec, 1st Cambridge Street, Manchester M1 5GB, mail: antonin.hudec@student.manchester.ac.uk

VELEHRAD
Od 16. ledna 2014 přejmenován na ST.WENCESLAUS HOUSE - VELEHRAD
České a slovenské kulturní, vzdělávací, společenské a pastorační středisko (správcem Velehradu je nezisková charitativní organizace Dům sv. Václava - St. Wenceslaus House)
www.velehrad.org.uk
Adresa: 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP
Kontakt: Ludmila Stáně, tajemnice, tel.: +44 (0) 1689 811437 nebo 7500 804510, email: ludmila@velehrad.org.uk
 

 

.