Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ubytování

 

Doklad, že žadatel si zajistil ubytování pro pobyt v ČR / schengenském prostoru, se vyžaduje u všech žádostí o schengenská víza a téměř všech žádostí o dlouhodobá víza a pobyty (kromě vědeckého výzkumu).

 

SCHENGENSKÁ VÍZA

Ubytování může být doloženo např. formou rezervace hotelu, hotelového voucheru, lázeňského voucheru, soukromého pozvání, ve kterém je uvedeno jméno a adresa zvoucí osoby a data návštěvy, pozvání ověřeného cizineckou policií, závazku zvoucího subjektu poskytnout ubytování aj.

 

DLOUHODOBÁ VÍZA A POVOLENÍ K POBYTU

Žadatelé o dlouhodobá víza a pobyty si musí před svým příjezdem do ČR zajistit ubytování  a předložit o tom doklad při podání žádosti. Takovým dokladem může být např. smlouva o ubytování (podpis na smlouvě nemusí být úředně ověřen), nájemní smlouva (podpis na smlouvě nemusí být úředně ověřen), podnájemní smlouva (podpis na smlouvě nemusí být úředně ověřen), doklad o vlastnictví nemovitosti (kupní smlouva, výpis z katastru), potvrzení o ubytování na ubytovně nebo studentské koleji, potvrzení o zajištění ubytování (v tomto případě lze využít formuláviz níže, podpis vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu musí být úředně ověřen).

Předkládají se originály nebo úředně ověřené kopie těchto dokumentů.

Jak doložit ubytování: přehled možností na webové stránce Ministerstva vnitra.

Potvrzení o ubytování - fyzická osoba (DOC, 40 KB)

Potvrzení o ubytování - právnická osoba (DOC, 41 KB)

 

Právní zdroje:

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) – především článek 14 odst. 1 b) a odst. 4 + Příloha II A.3 a)

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů – především § 15, § 31 odst. 1 d) a odst. 5, dále též §§ 99-102

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitraDoklad o ubytování, Informace pro ubytovatele

 

.