español  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Havaně jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb., se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Humberto Guerrero Febles OAM-59198-15ZM-2023 (PDF, 3 MB)

Osvaldo Infante Martínez OAM-71566-19ZM-2022 (PDF, 4 MB)