español  česky 

rozšířené vyhledávání

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) poskytuje pro veřejnost výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky, provádí konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak.
 

Seznam a popis jednotlivých služeb, které poskytuje Czech POINT, lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra. Pracoviště Czech POINT v zahraničí nepřijímají žádosti o jednorázový příspěvek na dítě. 

K podání žádosti je nutno se objednat na tel. (+53) 7883 3201, 7883 3467 nebo e-mailem na consulate_havana@mzv.cz.

Výše poplatků za úkony provedené v aplikaci Czech POINT je stanovena v Sazebníku konzulárních poplatků. Poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v USD, výše konzulárního poplatku je každý měsíc přepočítána dle aktuálního směnného kurzu. Pro informaci níže uvádíme výši konzulárních poplatků v CZK tak, jak je uvedena v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Položka sazebníku

Výše poplatku

Úkon

151 e) a f)

100 Kč

provedení autorizované konverze na žádost a to dle počtu stran konvertovaného dokumentu

155 b)

300 Kč za první stránku

150 Kč za každou další i započatou stránku

 

- vydání ověřeného výstupu (výpisu) z informačního systému veřejné správy s výjimkou ověřeného výpisu z rejstříku trestů;

- vydání výpisů ze základních registrů;

- vydání výpisu z katastru nemovitostí;

- žádost o zprostředkovanou identifikaci a to dle počtu stran veřejné listiny, přílohy veřejné listiny se do počtu stran nezapočítají;

- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

155 c)

150 Kč

přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona, navíc se vybere i správní poplatek dle povahy podání (položka 24)

162 b)

200 Kč

vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů

Poplatku nepodléhají:

  • agendy Informačního systému datových schránek,
  • podání žádosti o poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě.

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky, kromě výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly. V případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné o listinu požádat jinak, než prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. Pro více informací kontaktujte náš úřad.