español  česky 

rozšířené vyhledávání

O velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky na Kubě má diplomatickou a konzulární působnost pro Kubánskou republiku, Bahamské společemství, Dominikánskou republiku a Haiti.

Kontaktní informace:
Ave. Kohly No. 259 entre 41 y 43
Nuevo Vedado
Ciudad de La Habana
C.P. 10600

tel: (+53) 7883 3201, 7883 3467
fax: (+53) 7883 3596
e-mail: Havana@mzv.gov.cz
e-mail konzulárního oddělení: Havana.Consulate@mzv.gov.cz

Web: www.mzv.cz/havana

Facebook: https://www.facebook.com/EmbajadaChecaLaHabana

 

Konzulární oddělení
je pro veřejnost otevřeno vždy v úterý, středu a čtvrtek od 9.00 do 13.00.
Pro komunikaci s konzulárním oddělením prosím používejte výlučně emailovou adresu Havana.Consulate@mzv.gov.cz.

Časový posun: -6 hodin v době zimního i letního času. Ke změně času nicméně nedochází ve stejném termínu jako v ČR, po omezenou dobu (zpravidla dva týdny na jaře a dva na podzim) proto bývá rozdíl pouze -5 hodin.

Důležité upozornění pro občany, kteří se na území Kuby a přiakreditovaných zemí ocitli v nouzi !

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech volna i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území obou států v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
Prosím využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace.

Telefonní číslo mobilního telefonu stálé služby:

V Havaně: 05 264 1001
Meziměstský hovor: 01 5264 1001
Mezistátní hovor: +53 5264 1001

Jak nás najdete

K úřadu, který se nachází v blízkosti městské ZOO, se dostanete nejlépe autem nebo vozidlem taxi.

Jednací jazyky

Čeština, španělština, angličtina

 

 

Ochrana osobních údajů na MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů. Jeho povinnosti jsou stanoveny zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákonu o zpracování osobních údajů.