česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Vyhodnocení výzvy k identifikaci projektových námětů pro roky 2024–2026

thumb

Děkujeme za předložené projektové náměty rozvojových projektů zpracované ve spolupráci s příslušnými místními institucemi a partnery. více ►

Česká rozvojová spolupráce v Zambii získává nový rozměr

thumb

Státní tajemník Radek Rubeš zahájil v Zambii ve čtvrtek 25. dubna 2024 společný projekt zahraniční rozvojové spolupráce členských států Evropské unie a Světového potravinového programu, tzv. Green Nexus Program. více ►

Státní tajemník Radek Rubeš uvedl do funkce nového honorárního konzula České republiky v Lilongwe, Malawi

thumb

V úterý 23. dubna 2024 byl po třech letech slavnostně znovuotevřen Honorární konzulát České republiky v Lilongwe s působností pro celou Republiku Malawi. Nového honorárního konzula Jana Duchoslava uvedl do funkce státní tajemník pan Radek Rubeš… více ►

Senátní delegace na celoevropském business fóru v Zambii podpořila české podnikatele

thumb

10. dubna 2024, Kitwe. Senátní delegace v čele s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem se v rámci pracovní cesty v Zambii zúčastnila EU – Zambia Copper Business fóra ve městě Kitwe. České firmy, které jsou součástí podnikatelské delegace… více ►

Předseda Senátu v Lusace: Zambii považujeme za klíčového a spolehlivého partnera v jihoafrickém regionu

thumb

9. dubna 2024, Lusaka. Předseda Senátu Miloš Vystrčil zahájil pracovní cestu v Zambii. Dopoledne ho v hlavním městě v Lusace přijal prezident Zambie Hakainda Hichilema, poté společně se senátní delegací jednal s předsedkyní Národního shromáždění… více ►

Volby do Evropského parlamentu 2024

Ve dnech 7. - 8. června 2024 proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu. více ►

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí k trvající ruské agresi proti Ukrajině

thumb

Před dvěma lety Vladimir Putin rozpoutal rozsáhlou neokoloniální válku proti Ukrajině, ruská agrese ale trvá již 10 let – od roku 2014, kdy jeho armáda obsadila Krym a vyvolala ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny. Cílem Ruska je… více ►

Výsledky: Projekty v rámci Programu transformační spolupráce 2024

thumb

V souvislostí s výzvou k předkládání návrhů projektů v rámci Programu transformační spolupráce na rok 2024 vyhlašujeme výsledky vybraných projektů, které budou realizovány v roce 2024. více ►

Zambie: upozornění na výskyt cholery v zemi

varovani_symbol

Upozorňujeme na výskyt cholery v Zambii. Doporučuje se v maximální míře dbát preventivních hygienických opatření, vodu pít pouze z bezpečných zdrojů a vyvarovat se nápojům a potravinám, které mohly z kontaminované vody být vyrobeny (led) nebo s… více ►

Otevření elektronické kondolenční knihy - tragické události v Praze dne 21. prosince 2023

V souvislosti s tragickou událostí ze dne 21. prosince 2023, k níž došlo v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a vyhlášením státního smutku na sobotu 23. prosince 2023 otevírá Ministerstvo zahraničních věcí České republiky… více ►

Výsledky: Malé lokální projekty 2024

thumb

V souvislostí s výzvou k předkládání návrhů tradičních Malých lokálních projektů na rok 2024 vyhlašujeme výsledky vybraných projektů, které budou realizovány v roce 2024. více ►

Mise českých zdravotnických firem do Zambie a Zimbabwe

thumb

Zástupci českých výrobců zdravotnické techniky a Czech Health Technology Institute podnikli od 4. do 8. prosince 2023 podnikatelskou misi do Zimbabwe a Zambie. Cílem mise bylo představit česká řešení, která mohou pomoci v rozvoji zdravotních… více ►

Česká republika se zapojila do kampaně „Orange the World“ proti násilí na ženách

thumb

Násilí vůči ženám je genderově podmíněné násilí namířené proti ženě, protože je ženou, nebo ženy neúměrně postihuje. Je rovněž závažným porušením lidských práv. Zahrnuje činy, jako je sexuální násilí, včetně znásilnění, mrzačení ženských… více ►

Češi a Zimbabwané si připomněli Ignáce Arnože, prvního biskupa Bulawayo

thumb

Dne 26. září 2023 se v prostorách katolické arcidiecéze Bulawayo uskutečnila přednáška PhDr. Marie Imbrové, věnovaná životu a dílu prvního biskupa Bulawayo Ignáce Arnože. více ►

Koncerty české operní pěvkyně Zdeňky Kotkové v Zimbabwe a Zambii

thumb

Návazně na úspěchy v minulém roce, česká operní pěvkyně Zdeňka Kotková opět zavítala do našeho regionu, aby vystoupila před publikem v Harare (9. 7. 2023), v Bulawayo (10. 7. 2023) a v Lusace (22. 7. 2023). Naši pěvkyni doprovázela významná… více ►

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský v Zambii jednal o ekonomické spolupráci a navštívil rozvojové projekty

thumb

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský navštívil 14. června až 15. června 2023 Zambii, kde jednal s prezidentem země Hakaindem Hichilemou, s ministrem zahraničí Stanleym Kakubou a dalšími členy zambijské vlády. V poslední den návštěvy šéf české… více ►

Prohlášení MZV u příležitosti Mezinárodního dne svobody tisku

thumb

3. květen je každoročně připomínán jako Světový den svobody tisku. Ministerstvo zahraničních věcí chce při té příležitosti vyjádřit poděkování všem odvážným novinářkám a novinářům a ujistit je o pokračující podpoře ze strany Česka. Svoboda… více ►

Český výzkum a technologie pomáhají Zambii v oblasti zemědělství a lesnictví

thumb

Aktivity českých vysokých škol v Zambii přispívají k posilování kapacit místní akademické sféry. Český výzkum a inovace se uplatňují v řešení problematiky rekultivace dolů, prevence odlesňování či zefektivňování zemědělské produkce. více ►

Česká podpora malého podnikání a vzdělání v Zambii

thumb

Prostřednictvím odkazu níže si můžete přečíst či poslechnout pořad Českého rozhlasu o projektech Charity ČR v Zambii. více ►

Malé lokální projekty realizované v Zambii a v Malawi v roce 2022

thumb

Jako každoročně, také v roce 2022 Velvyslanectví ČR v Lusace podpořilo rozvojové aktivity místních organizací prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů. Jeden proběhl v Zambii a jeden v Malawi. více ►

Klub přátel Tengenenge

thumb

Afrikanistka PhDr. Marie Imbrová dojíždí od roku 2005 do sochařské komunity v Tengenenge v Zimbabwe. Nejprve se s komunitou seznámila v rámci svého působení na velvyslanectví ČR v Harare, od roku 2008 podniká soukromé cesty do Tengenenge ze… více ►

Společná česko-rakouská oslava státních svátků v Harare

thumb

Dne 27. října 2022, honorární konzulové Česka a Rakouska v Harare, Zimbabwe, paní Ivana Summerfield and pan Mila Djorjevic spojili své síly a uspořádali společnou recepci ke svým národním svátkům. Oba nerezidentní velvyslanci J.E. Romana… více ►

Pokrok v řešení zahraničního zadlužení Zambie

thumb

Nedávné získání záchranného úvěru Mezinárodního měnového fondu a probíhající jednání se zahraničními věřiteli dávají naději na vyřešení svízelné dluhové situace Zambie. Zlepšení úvěrového hodnocení Zambie by se mělo odrazit také ve zvýšení… více ►

Velvyslanec České republiky v Zambii pan Pavel Procházka předal pověřovací listiny do rukou prezidenta Malawi

thumb

Dne 18. října 2022 předal Pavel Procházka, velvyslanec České republiky v Zambii, pověřovací listiny do rukou prezidenta Malawi. více ►

Recepce ke Dni české státnosti

thumb

Dne 23. září 2022 uspořádal ZÚ Lusaka recepci ke Dni české státnosti. Akce se účastnila zhruba stovka návštěvníků nejen z řad zástupců diplomatického sboru, ale také místní politické, podnikatelské a kulturní elity, české krajanské komunity i… více ►

Připomínka 150 let od první africké expedice Dr. Emila Holuba

thumb

Dne 15. září 2022 se na příznačném místě v Muzeu v Livingstone, uskutečnila přednáška o životě a díle cestovatele Dr. Emila Holuba, a to u příležitosti výročí 150 let od jeho první africké expedice a 120 let od jeho úmrtí. více ►

Česko nabízí Zambii řešení pro zdravotnictví

thumb

Zdravotnictví se v poslední době vyprofilovalo jako jedna z hlavních oblastí spolupráce mezi ČR a Zambií. Koncem června Zambii navštívila delegace českých zdravotnických firem vedená náměstkem ministra zahraničních věcí, která představila česká… více ►

České firmy se uplatňují v dodávkách pro živočišnou výrobu v Zambii

thumb

Postupná modernizace zemědělského sektoru v Zambii přináší příležitosti pro zahraniční dodavatele širokého spektra zboží a služeb. České firmy se snaží uplatnit mj. v oblasti inseminace skotu, dodávek krmných směsí a strojů pro zpracování a… více ►

V Zambii se připravují významné investice do těžby a zpracování mědi

thumb

Po letech stagnace dochází v Zambii k oživení těžebního průmyslu a hlavní hráči na trhu chystají významné investice do rozšíření těžby. To předpokládá také vybudování dodatečných kapacit pro zpracování rud a nových energetických zdrojů. V této… více ►

Policie Zambie má zájem o česká řešení v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě

thumb

Zástupci Policie Zambie se během své cesty do ČR v květnu 2022 seznámili s nabídkou českých firem, vyvíjejících a prodávajících softwarové produkty v oblasti analýzy dat, vizuálního rozpoznávání, rozpoznávání hlasu či získávání dat z mobilních… více ►

V Lusace se koná Ekonomické fórum EU-Zambie

thumb

Historicky první Ekonomické fórum EU-Zambie se uskuteční v hlavním městě Lusace ve dnech 18. – 19. května 2022. Tématem fóra je „Hospodářská transformace prostřednictvím zeleného růstu“. Zájemci o účast z řad podnikatelů a… více ►

Nová vláda Zambie vzbuzuje vysoká očekávání investorů

thumb

Nově zvolený zambijský prezident Hakainde Hichilema ohlásil ambiciozní a odvážný program, jímž hodlá zemi vyvést ze současné finanční a hospodářské krize. Zahraniční investoři a mezinárodní finanční trhy jsou ohledně dalšího vývoje optimističtí;… více ►

České firmy vybavily jednotku intenzivní péče hlavní zambijské nemocnice

thumb

Dodávka nemocničních lůžek, nábytku a dalšího vybavení z produkce českých firem významně posílila kapacity nemocnice v době doposud největšího náporu onemocnění COVID-19 v Zambii a může posloužit jako dobrá reference českých výrobců pro další… více ►

Nový most usnadní obchodní výměnu mezi Zambií, Botswanou a Jihoafrickou republikou

thumb

Otevřením silničního mostu na hraničním přechodu Kazungula mezi Botswanou a Zambií, který nahradí dosavadní trajekt, dojde k významnému urychlení dopravy zboží z jihoafrických přístavů do Zambie. Pro dovozce z ČR se tak otevírá zajímavá… více ►

Mobilní laboratoře z České republiky pomáhají v Zambii v boji proti COVID-19

thumb

Laboratoře, vyvinuté experty z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, jsou určeny pro detekci koronaviru a dalších patogenů v odlehlých oblastech Zambie. Zařízení využívají technologií několika českých firem. více ►

První stopa českého pivovarnictví v Zambii

thumb

V Lusace byl zahájen provoz minipivovaru, dodaného českou firmou TECHNOEXPORT. Jedná se o jedno ze dvou prvních zařízení svého druhu v Zambii a současně historicky první dodávku investičního celku z ČR do Zambie. Úspěšný projekt může být dobrou… více ►