česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

obchod a ekonomika

Český výzkum a technologie pomáhají Zambii v oblasti zemědělství a lesnictví

thumb

Aktivity českých vysokých škol v Zambii přispívají k posilování kapacit místní akademické sféry. Český výzkum a inovace se uplatňují v řešení problematiky rekultivace dolů, prevence odlesňování či zefektivňování zemědělské produkce. více ►

Pokrok v řešení zahraničního zadlužení Zambie

thumb

Nedávné získání záchranného úvěru Mezinárodního měnového fondu a probíhající jednání se zahraničními věřiteli dávají naději na vyřešení svízelné dluhové situace Zambie. Zlepšení úvěrového hodnocení Zambie by se mělo odrazit také ve zvýšení… více ►

Nástroje ekonomické diplomacie pro podporu českých exportérů

thumb

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR připravil přehled nástrojů ekonomické diplomacie pro podporu českých exportérů. Nyní naleznete všechny základní nástroje na jednom místě. více ►

Česko nabízí Zambii řešení pro zdravotnictví

thumb

Zdravotnictví se v poslední době vyprofilovalo jako jedna z hlavních oblastí spolupráce mezi ČR a Zambií. Koncem června Zambii navštívila delegace českých zdravotnických firem vedená náměstkem ministra zahraničních věcí, která představila česká… více ►

České firmy se uplatňují v dodávkách pro živočišnou výrobu v Zambii

thumb

Postupná modernizace zemědělského sektoru v Zambii přináší příležitosti pro zahraniční dodavatele širokého spektra zboží a služeb. České firmy se snaží uplatnit mj. v oblasti inseminace skotu, dodávek krmných směsí a strojů pro zpracování a… více ►

V Zambii se připravují významné investice do těžby a zpracování mědi

thumb

Po letech stagnace dochází v Zambii k oživení těžebního průmyslu a hlavní hráči na trhu chystají významné investice do rozšíření těžby. To předpokládá také vybudování dodatečných kapacit pro zpracování rud a nových energetických zdrojů. V této… více ►

Policie Zambie má zájem o česká řešení v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě

thumb

Zástupci Policie Zambie se během své cesty do ČR v květnu 2022 seznámili s nabídkou českých firem, vyvíjejících a prodávajících softwarové produkty v oblasti analýzy dat, vizuálního rozpoznávání, rozpoznávání hlasu či získávání dat z mobilních… více ►

V Lusace se koná Ekonomické fórum EU-Zambie

thumb

Historicky první Ekonomické fórum EU-Zambie se uskuteční v hlavním městě Lusace ve dnech 18. – 19. května 2022. Tématem fóra je „Hospodářská transformace prostřednictvím zeleného růstu“. Zájemci o účast z řad podnikatelů a… více ►

Nová vláda Zambie vzbuzuje vysoká očekávání investorů

thumb

Nově zvolený zambijský prezident Hakainde Hichilema ohlásil ambiciozní a odvážný program, jímž hodlá zemi vyvést ze současné finanční a hospodářské krize. Zahraniční investoři a mezinárodní finanční trhy jsou ohledně dalšího vývoje optimističtí;… více ►

České firmy vybavily jednotku intenzivní péče hlavní zambijské nemocnice

thumb

Dodávka nemocničních lůžek, nábytku a dalšího vybavení z produkce českých firem významně posílila kapacity nemocnice v době doposud největšího náporu onemocnění COVID-19 v Zambii a může posloužit jako dobrá reference českých výrobců pro další… více ►

Nový most usnadní obchodní výměnu mezi Zambií, Botswanou a Jihoafrickou republikou

thumb

Otevřením silničního mostu na hraničním přechodu Kazungula mezi Botswanou a Zambií, který nahradí dosavadní trajekt, dojde k významnému urychlení dopravy zboží z jihoafrických přístavů do Zambie. Pro dovozce z ČR se tak otevírá zajímavá… více ►

Mobilní laboratoře z České republiky pomáhají v Zambii v boji proti COVID-19

thumb

Laboratoře, vyvinuté experty z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, jsou určeny pro detekci koronaviru a dalších patogenů v odlehlých oblastech Zambie. Zařízení využívají technologií několika českých firem. více ►

První stopa českého pivovarnictví v Zambii

thumb

V Lusace byl zahájen provoz minipivovaru, dodaného českou firmou TECHNOEXPORT. Jedná se o jedno ze dvou prvních zařízení svého druhu v Zambii a současně historicky první dodávku investičního celku z ČR do Zambie. Úspěšný projekt může být dobrou… více ►

Mise Ministerstva obrany ČR do Malawi ukázala možnosti rozvoje obchodně-ekonomické spolupráce

thumb

Historicky první misi z ČR do Malawi na vysoké politické úrovni vedl náměstek ministra obrany Tomáš Kopečný. Společně se zástupcem soukromého sektoru jednali o možnostech dodávek produkce českých firem do Malawi a dalších možnostech spolupráce. více ►

České firmy mohou pomoci s bojem proti počítačovému zločinu v Zambii

thumb

Zambie se potýká s prudkým nárůstem kybernetické kriminality, roste počet případů krádeží dat, hesel a identit, phishingových útoků, útoků na počítačové systémy bank a národních institucí či případů zahrnujících dark web. Boj proti počítačové… více ►

Zambie se ocitla de facto v platební neschopnosti, vláda se snaží udržet hospodářství nad vodou do voleb

thumb

Zambie není schopna dostát svým finančním závazkům a jedná s věřiteli o odkladu splátek a restrukturalizaci dluhů. Rozpočet na příští rok je závislý na dalším masivním zadlužování a investice do hospodářského a sociálního rozvoje nadále klesají.… více ►

Měnové reformy v Zimbabwe narážejí na svízelný stav reálné ekonomiky

thumb

Po desetiletí dolarizace ekonomiky Zimbabwe v minulém roce zavedlo novou národní měnu a v březnu 2020 uvolnilo kurzový režim. Důvěra v novou měnu je však nízká a její hodnota rapidně klesá, zatímco míra inflace dosahuje stovek procent. Naděje na… více ►

Klub evropských firem v Zambii rozšiřuje činnost

thumb

Třetím rokem fungující sdružení evropských a zambijských podnikatelských subjektů v uplynulém roce zaznamenalo výrazný nárůst počtu členů a stává se důležitým fórem pro artikulaci zájmů soukromého sektoru v Zambii. Členství je otevřeno všem… více ►

České zemědělské firmy se začínají prosazovat na zambijském trhu

thumb

Zemědělský sektor v Zambii skýtá potenciál, který láká stále více podnikatelů. Česká firma VVS Verměřovice si našla mezeru na trhu, vhodného místního partnera a během jednoho roku se stala jedním z nejúspěšnějších českých vývozců do Zambie. více ►

Zambie diverzifikuje energetický mix

thumb

Energetický sektor v Zambii, který je závislý na hydroelektrárnách, se aktuálně nachází v kritické situaci v důsledku sucha. Vláda se proto snaží urychlit výstavbu alternativních zdrojů energie. S podporou mezinárodních partnerů byla zahájena… více ►

Zambie ustupuje od zavedení daně z prodeje, stav veřejných financí zůstává kritický

thumb

Zambijský ministr financí představil návrh rozpočtu pro rok 2020. Dobrou zprávou pro zahraniční investory a exportéry, včetně těch českých, je zrušení plánu nahradit DPH daní z prodeje. Naopak zadlužení země a riziko platební neschopnosti roste… více ►

České firmy se mohou podílet na modernizaci zambijského zdravotnictví

thumb

Kvalita zdravotnictví v Zambii zůstává z hlediska materiálního i personálního zajištění hluboko pod úrovní svých potřeb. Zambijská vláda se proto rozhodla do roku 2021 významně uspíšit modernizaci tohoto sektoru. Do projektů na výstavbu a… více ►

Zambie ruší DPH, zavádí daň z prodeje

thumb

Zambie pokračuje ve svých plánech od 1. července 2019 nahradit daň z přidané hodnoty daní z prodeje (sales tax). Hlavní změnou oproti systému DPH pak bude zrušení systému vratek a kaskádový efekt daně. Tato změna se dotkne také všech dovozců do… více ►

Malawi diverzifikuje své zemědělství

thumb

Malawská vláda v připravované Národní exportní strategii pro roky 2019 – 2024 navrhuje další diverzifikaci svého zemědělského sektoru. Zemědělství přináší zemi absolutní většinu zisků z vývozu, jen tabák představuje 60% malawského vývozu a… více ►

Zambie pokračuje v rozvoji své elektrické infrastruktury

thumb

Zambijská státní energetická firma ZESCO chce do roku 2025 významně zvýšit míru elektrifikace země a stát se vývozcem elektřiny do zemí regionu SADC. více ►

Zetory se vrátily do Zambie

thumb

Firma Zetor navázala oficiální spolupráci se Zambií skrze místní firmu Agriserve Agro oficiálně v dubnu 2017. Během prvního roku spolupráce se do Zambie prodalo 9 kusů traktorů značky Zetor. více ►

Delegace zambijských farmářů v České republice

thumb

Ve dnech 29. října – 3. listopadu 2017 navštívila Českou republiku v rámci podpory ekonomické diplomacie již podruhé zemědělská mise ze Zambie. více ►