česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Vízové a konzulární informace

Velvyslanectví České republiky v Lusace má určenu konzulární a vízovou působnost pro Zambijskou republiku, Zimbabwskou republiku, Malawskou republiku a Konžskou demokratickou republiku (od 1. 9. 2021).

Kontaktní informace

Adresa:    

4 Twin Palms Road, Kabulonga, Lusaka, Zambie

Telefon:

+260 211 269 878 – vízové a konzulární oddělení

Nouzová linka:

+260 966732849

Určena pro občany ČR, kteří se ocitli v nouzi, např. nehoda, zranění, zadržení, atd. na území Zimbabwe, Zambie nebo Malawi

E-mail:

lusaka.visa@mzv.gov.cz 

lusaka.consulate@mzv.gov.cz

Mapa

Mapa

Vízové oddělení

Velvyslanectví České republiky v Lusace přijímá žádosti o udělení krátkodobých (schengenských) i dlouhodobých víz a pobytů od občanů Zambie, Zimbabwe, Malawi a Konžské demokratické republiky a lidí, kteří v těchto zemích udělen dlouhodobý či trvalý pobyt.

Vízové oddělení přijímá žádosti o krátkodobá (schengenská) i dlouhodobá víza a pobyty.  Termín podání žádosti je třeba vždy objednat.

Vízové oddělení je oprávněno komunikovat pouze s žadateli. 

Konzulární oddělení

Konzulární služby poskytuje náš úřad každé pondělí (9:30 - 12:00 hod.) a středu (13:30 - 15:30 hod.). 

Na konzulárním úseku Velvyslanectví lze mj. podat žádost o:

S čím Vám MŮŽE velvyslanectví pomoci:

 • S vystavením cestovního průkazu při ztrátě cestovního dokladu.
 • Poskytnout informace o převodu prostředků z ČR do zahraničí
 • Poskytnout patřičnou asistenci v případě, že jste se stali objektem trestné činnosti v Zambii, Zimbabwe, Malawi nebo jste v místní nemocnici.
 • S kontaktováním Vašich příbuzných a známých v ČR/ v Zambii, Zimbabwe, Malawi v případech pomoci v nouzi.
 • S asistencí při repatriací nemocných, zraněných nebo zemřelých.
 • Poskytování kontaktních údajů pro nezávislý výběr lékařů, zdravotnických zařízení, právníků/advokátů, tlumočníků.
 • V případě omezení osobní svobody předávání informací příbuzným, zprostředkování právního zástupce na náklady zatčených osob.
 • Při zajišťování návštěv uvězněných osob (v případě, že omezení svobody bylo zastupitelskému úřadu ohlášeno).
 • S upozorňováním místních orgánů na zjevná porušování práv našich občanů.
 • S podnětem pro iniciaci pátrání po pohřešovaných.
 • Se zprostředkováním naléhavých informací postiženým nebo jejich příbuzným.
 • Se zajištění ochrany nezletilých dětí, které se nacházejí v zahraničí bez doprovodu

S čím Vám velvyslanectví NEMŮŽE obecně pomoci:

 • S úhradou jakýchkoliv plateb (např. za hotelové a jiné služby, pokuty, poplatky za pobyt v nemocnici a kauce při omezení osobní svobody) nebo s koupením jízdenek/letenek do ČR/do Zambie, Zimbabwe, Malawi. Financovat další pobyt v zahraničí při ztrátě finančních prostředků.
 • S nalezením:
  • vhodného cestovního spojení do ČR/do Zambie, Zimbabwe, Malawi
  • práce v Zambii, Zimbabwe, Malawi,
  • ubytování  v Zambii, Zimbabwe, Malawi.
 • Se zajištěním právního poradenství, s vyšetřováním trestné činnosti nebo přímým pátráním po nezvěstných osobách. Velvyslanectví Vás může nicméně nasměrovat na věcně příslušné úřady, právníky či osoby, které by Vám mohly pomoci.
 • Se zajištěním lepší péče v rámci místní zdravotní péče nebo lepších podmínek v místních vězeních, které by mělo být lepší, než mají místní občané.
 • Vykonávat činnosti, které mají v náplni práce komerční instituce, jako jsou banky, cestovní kanceláře, zdravotní pojišťovny, advokáti, tlumočníci a detektivní kanceláře.
 • Vykonávat činnosti poštovního či pracovního úřadu. Pomoci s přímým obstaráním příslušných potvrzení o Vaší pracovní činnosti v Zambii, Zimbabwe, Malawi
 • Poskytovat pomoc při obstarání víza cizího státu a zaručit vstup na území cizího státu, pokud občan nemá platný pas, resp. vízum.
 • Provádět vyšetřování protiprávního jednání, zasahovat do probíhajících soudních řízení a vyvíjet činnost jako obhájce u soudu.
 • Přebírat náklady pátrací nebo záchranné akce a náklady repatriace zemřelých do vlasti nebo náklady pohřbu v místě.
 • Dostat se z vězení, zabránit místním úřadům s Vaší deportací po ukončení Vašeho trestu, zasahovat do trestního nebo civilně právního řízení v Zambii, Zimbabwe, Malawi.

Velvyslanectví v Lusace rovněž  poskytuje konzulární asistenci v krizových situacích (v případě ztráty nebo odcizení pasu vystavení náhradního cestovního dokladu, v případě zranění, zatčení či v jiné vážné situaci zprostředkování kontaktu s rodinou, zprostředkování kontaktu s místními právníky, tlumočníky, lékaři a další nezbytná pomoc). V případě nouze jsme Vám k dispozici nonstop i mimo pracovní hodiny, ve dnech pracovního volna a o svátcích na mobilním telefonu +260 966 732 849.

Další informace k tématu naleznete na stránkách MZV ČR.