english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2024: informace pro občany ČR

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat v pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v ČR probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR.
 
NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH ČR V ZAHRANIČÍ HLASOVÁNÍ PROBÍHAT NEBUDE.
 

V případě, že žijete v Nizozemsku, si můžete vybrat, zda budete:

1) hlasovat na území ČR pro kandidáty, kteří budou zastupovat Českou republiku nebo

2) hlasovat na území Nizozemska pro kandidáty Nizozemska, kde máte trvalý nebo přechodný pobyt. V takovém případě je nutno se řídit nizozemskými právními předpisy. Informace Vám poskytnou příslušné nizozemské úřady.

 



 

1) INFORMACE PRO OBČANY ČR O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO KANDIDÁTY, KTEŘÍ BUDOU ZASTUPOVAT ČESKOU REPUBLIKU

Občan ČR může hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v ČR pouze na území ČR. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasovat nelze. Volič hlasuje osobně a zastoupení není přípustné.

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat v pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem ČR nebo platným cestovním či diplomatickým či služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří území ČR jeden volební obvod a za ČR bude v roce 2024 zvoleno 21 poslanců.

 

V případě, že žijete v Nizozemsku a chcete hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v ČR, musíte se ve dnech voleb dostavit na území ČR. Hlasování Vám bude umožněno, pokud:

- máte stále trvalý pobyt na území ČR a současně nejste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím. V tomto případě nemusíte nic dalšího činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do Vaší volební místnosti v místě Vašeho trvalého pobytu. Nebudete-li se nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci na území ČR, můžete využít možnost hlasovat na voličský průkaz vydaný obecním úřadem dle Vašeho trvalého pobytu v ČR.

- jste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím a požádáte naše velvyslanectví o vydání voličského průkazu (viz níže), na který můžete hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území ČR. 

Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím, nemůžete volit. Vaší jedinou možností je požádat naše velvyslanectví o zápis do zvláštního seznamu voličů nejpozději do 28. dubna 2024 (do 16.00 hodin), kdy končí lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. V případě, že se nemůžete dostavit během úředních hodin za účelem podání žádosti, kontaktujte konzulární oddělení Velvyslanectví e-mailem na adresu hague.consulate@mzv.gov.cz či telefonicky na tel. 070 313 0018 za účelem domluvení termínu. Ve dnech 27. - 28. 4. 2024 nás kontaktujte na tel. 064 131 5128. Následně si pak požádáte o vydání voličského průkazu (viz níže).

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

O vydání voličského průkazu lze požádat:

- podáním v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče či podáním v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče s doručením našemu velvyslanectví do 31. května 2024 do 16.00 hodin;

- prostřednictvím Portálu občana (po přihlášení do Portálu občana lze jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji prostřednictvím datové schránky voliče) s doručením našemu velvyslanectví do 31. května 2024 do 16.00 hodin;

 - osobně do 5. června 2024 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz může naše velvyslanectví předat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 23. května 2024), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s Vaším ověřeným podpisem anebo jej můžeme zaslat.

 

Podrobné informace o způsobu a podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.


 

2) INFORMACE PRO OBČANY ČR O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO KANDIDÁTY, KTEŘÍ BUDOU ZASTUPOVAT NIZOZEMSKO

Volby do Evropského parlamentu se budou v Nizozemsku konat ve čtvrtek 6. června 2024.

Upozorňujeme, že volič může hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze v jednom členském státu EU. 

V případě, že žijete v Nizozemsku a chcete hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v Nizozemsku, musíte splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené nizozemskými právními předpisy. Informace Vám poskytnou příslušné nizozemské úřady. K volbám je pak zapotřebí se zaregistrovat nejpozději do 23. dubna 2024 u příslušného místního úřadu (gemeente) dle Vašeho pobytu.

 

Podrobné informace o podmínkách hlasování občanů EU žijících v Nizozemsku naleznete na webových stránkách nizozemské vlády.

Bližší informace pak získáte u příslušného místního úřadu (gemeente) dle Vašeho pobytu v Nizozemsku.