česky 

rozšířené vyhledávání
x2011_06_30_karel_schwarzenberg_martin_kocourek_tomas_dub_milan_hovorka
Foto: Robert Janás (MZV)

Konference ekonomických diplomatů 2011

V průběhu pracovní porady diplomatů a pracovníků CzechTrade byl podepsán důležitý dokument o spolupráci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu při podpoře českých exportních firem.

Ve dnech 27. června  až 1. července 2011 proběhlo v Praze každoroční setkání českých diplomatů, kteří se na zastupitelských úřadech po celém světě zabývají ekonomickou agendou, tedy prosazováním českých ekonomických zájmů v zahraničí a podporou českých exportérů. Společně s nimi se scházejí také pracovníci zahraničních kanceláří agentury CzechTrade, kterou k podpoře českého exportu zřídilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Letošní pracovní setkání se zaměřilo především na uplatňování nového modelu české ekonomické diplomacie. Ve společném jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu se podařilo nalézt vhodné uspořádání zodpovědností a pravomocí mezi diplomaty, které řídí a zaměstnává Ministerstvo zahraničních věcí, a mezi pracovníky agentury CzechTrade, příspěvkové organizace Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výrazem nalezení shody a funkčního modelu spolupráce obou resortů je oficiální podpis „Dohody o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem“. Ta by měla zaručit českým firmám, které mají zájem o pronikání na zahraniční trhy, standardní úroveň služeb, které jim stát při podpoře exportu poskytuje. Dohoda tyto standardy definuje a současně popisuje, jak se oba resorty budou podílet nejen na jejich zajišťování, ale také jak budou společně využívat, zdroje informací a infrastrukturu zahraničních sítí svých zastoupení.

Dohodu slavnostně podepsali ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek v průběhu jednání ekonomických diplomatů 30. června 2011 v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci.

přílohy

Dohoda o garantované úrovni služeb 244 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2011

Projev náměstka Tomáše Duba 116 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2011

Nový model podpory ekonomických zájmů ČR 7 MB MP3 (zvukový záznam) 1.7.2011

Konkurenceschopnost a ekon. zájmy ČR v EU 3 MB MP3 (zvukový záznam) 1.7.2011

Podpora vědy, výzkumu a inovací 3 MB MP3 (zvukový záznam) 1.7.2011

ČR v globální ekonomice 5 MB MP3 (zvukový záznam) 1.7.2011

Závěrečná vystoupení ministrů 2 MB MP3 (zvukový záznam) 1.7.2011

Galerie


Podpis dohody o společné podpoře českého exportu