česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Průzkum ČŠBH – Dotazy týkající se předškolního, základního a středoškolského vzdělávání

Odpovědi připravené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Zájem českých komunit v zahraničí o podporu v oblasti výukových materiálů (učebnice a další)

MŠ: Lze využívat online materiály Edu.cz, Česká školní inspekce, časopis pro MŠ za podpory MŠMTRVP.cz. V předškolním vzdělávání neudělilo MŠMT doložku učebnici pro předškolní vzdělávání.

Případně i metodický materiál k realizaci jazykové přípravy dětí a žáků s cizím státním občanstvím v mateřských a základních školách s platností od 1.září 2021[1]. Metodika a bližší informace ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ je dostupná – ZDE

  • Materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka v MŠ ZDE
  • Kurikulum češtiny jako druhého jazyka ZDE
  • Materiály k dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v MŠ (inkluzivní škola) ZDE

ZŠ: učebnice a další výukové materiály může MŠMT poskytnout po individuální konzultaci.

Zájem českých komunit v zahraničí o podporu on-line výuky (včetně materiálů využitelných pro on-line výuku)  

MŠ: Lze využít následující zdroje: https://www.edu.cz/category/metodicke-materialy/ms/, METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM  https://www.msmt.cz/file/53906_1_1/, Česká školní inspekce

ZŠ: Online materiály https://www.edu.cz/metodicke-materialy/ , https://dum.rvp.cz/

Distanční přezkoušení dětí žijících v zahraničí

Dotaz: Myslím si, že by bylo vhodné umožnit dětem žijícím v zahraničí distanční "přezkoušení" např. v pátém, devátém ročníku ZŠ a vytvořit "virtuální školu s multimediálními materiály" a "vzdělávací portál" pro středoškoláky žijící v zahraničí, kteří po maturitě v zahraničí mají zájem pokračovat na VŠ v ČR. (respondent Belgie)

MŠ: Pokud dítě plní povinné předškolní vzdělávání v souladu s ust. § 34b školského zákona individuálně, legislativně nic nebrání tomu, ověřovat výstupy on-line (i ze zahraničí).

ZŠ: Distanční přezkoušení je možné, pokud trvá stav omezení cestování díky pandemii. Je možné se ve škole dohodnout na průběžné podpoře a online vedení a kontroly vzdělávání žáka, bez vydávání vysvědčení. Na přezkoušení při ukončení vzdělávání (v 9. ročníku) je nutná osobní přítomnost žáka na přezkoušení, není-li omezena možnost cestování v důsledku pandemie.

Virtuální škola: funguje pro žáky celého světa v rámci projektu Krajánek ve světě.

Informace o zkouškách a přijímacím řízení na SŠ v ČR

Odkaz na informace o přijímacím řízení pro uchazeče ze zahraničí zde: 2021 - Info na web - cizinci.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

Jak probíhá proces přechodu do českého školství, zejména v případě, kdy student nikdy českou školu nenavštěvoval. (zájemce o střední školu v ČR z USA)

O přijetí do vyššího ročníku střední školy rozhoduje ředitel školy. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. Je vhodné upozornit, že vzdělávacím jazykem je v České republice jazyk český, tedy podmínkou je adekvátní znalost tohoto jazyka. Možností je hlásit se do tzv. mezinárodních škol, které jsou ovšem hrazené a nejsou v rejstříku škol a školských zařízení.

https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdelavani/vzdelavani_predskolni_zakladni_stredni/stredni_vzdelavani.html

 


[1] Vydalo Ministerstvo školství v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.