česky 

rozšířené vyhledávání

Mezinárodní agenda v gesci Ministerstva spravedlnosti ČR/Portál evropské e-Justice

Webové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR dále obsahují obecné informace k justiční spolupráci ve věcech civilních i trestních – přehledy mezinárodních smluv (dvou- i mnohostranných), předpisů EU, dále informace k agendě Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a celou řadu odkazů na další informační zdroje.

Bližší informace na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky ( oddíl: Mezinárodní agenda):

https://www.justice.cz/web/msp/mezinarodni-agenda1 

Portál evropské e-Justice

  • řada užitečných informací pro občany z oblasti soukromoprávní v právu EU dostupná v českém jazyce i ostatních úředních jazycích EU

https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=cs&action=home