česky 

rozšířené vyhledávání

Sociálně právní ochrana dětí - První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi

Informace Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD).

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD)

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“) byl zřízen ustanovením § 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Úřad je správním úřadem s celostátní působností a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí.

https://www.umpod.cz/

Úřad působí jako tzv. ústřední orgán podle celé řady mezinárodních smluv a podle nařízení Evropské unie. Předmětem činnosti je zejména pomoc:

•    vymáhání výživného ze zahraničí a do zahraničí:  https://www.umpod.cz/vyzivne/

•    řešení případů tzv. mezinárodních únosů dětí: https://www.umpod.cz/unosy-deti/

•    zajištění práva styku:  https://www.umpod.cz/pravo-styku-s-ditetem/

•    mezinárodní osvojení:  https://www.umpod.cz/osvojeni/

Mediace pro mezinárodní rodiny v krizi

https://www.umpod.cz/mediace/

Informační leták

 http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4520&d=172688