deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Přechodné uzavření Honorárního konzulátu ČR v Hamburku 21.05.2024 - 14.06.2024

Honorární konzulát ČR v Hamburku je ve dnech 21.05. 2024 až 14.06. 2024 z důvodu dovolené přechodně uzavřen. V případě potřeby se prosím obracejte na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Berlíně, tel. č. +49 30 226 380, e-mail: berlin… více ►

Německo dočasně zavedlo hraniční kontroly na hranicích s Českou republikou, Polskem a Švýcarskem

V souvislosti s nárůstem nelegální migrace v Evropě zavedla dne 16.10.2023 Spolková republika Německo dočasně kontroly na hranicích s Českou republikou, Polskem a Švýcarskem. Provádění těchto hraničních kontrol bylo prodlouženo do 15.06.2024.… více ►

Spojení na konzulární oddělení a úřední hodiny

Zde naleznete informace o spojení a provozu konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Berlíně. více ►

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí ČR – lhůta pro uplatnění nároků vlastníků či jejich dědiců do 31.12.2023

Na webové stránce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) naleznete seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku více ►

Spuštění systému ETIAS plánováno od roku 2025

Spuštění Evropského systému pro cestovní povolení a informace (ETIAS) příslušného pro získání povolení ke vstupu na území členských států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru pro občany ze 3. zemí s bezvízovým stykem se státy… více ►

Ukončení vízové a pobytové agendy na Velvyslanectví ČR v Berlíně

V souvislosti se zřízením vízového centra Generálního konzulátu Drážďany určeného pro jednotný příjem a zpracování žádostí o víza a pobytová oprávnění v rámci schengenského prostoru informujeme, že k 30. dubnu 2023 byl ukončen výkon vízové a… více ►

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Německa a návratu do ČR

S účinností od 8.4.2023 byla zrušena všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území Spolkové republiky Německo po předchozím pobytu v zahraničí. Nařízení spolkové vlády o vstupu do Německa v souvislosti s nebezpečím infekce… více ►

Vzdání se dočasné ochrany / Surrender of Temporary Protection

Na Velvyslanectví ČR v Berlíně je možné vzdát se dočasné ochrany udělené Českou republikou. It is possible to surrender temporary protection granted by the Czech Republic at the Embassy of the Czech Republic in Berlin. více ►

Potvrzení o žití - ZMĚNA - od 01.07.2022 je opět třeba ověřovat podpis na velvyslanectví

Z důvodu pandemie nemoci COVID-19 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) akceptuje potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce, pouze však do 30.06.2022. Osoby pobírající důchod z ČR nemusí proto navštěvovat… více ►

Konzulární poplatky

Výše konzulárních a vízových poplatků je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Poplatek resp. poplatky lze na velvyslanectví platit v hotovosti (pouze v EUR) nebo elektronickou platební kartou. více ►

Místní příslušnost a agendy konzulárních úřadů ČR v SRN

prislusnost

Adresy, spojení, konzulární obvody, agendy více ►

GDPR

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů více ►

Zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►

Informace pro občany ČR, kteří se ocitli v nouzi

nouze

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně, ve dnech volna i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území SRN v nouzi (úmrtí, ztráta dokladů, okradení apod.). více ►

Právo na informace týkající se SIS

informace

Informace o právu na informace týkající se Schengenského informačního systému (SIS) více ►

Tlumočníci a překladatelé

preklad_1

Kontakty na některé soudní tlumočníky a překladatele pro český jazyk působící ve Spolkové republice Německo (velvyslanectví neodpovídá za kvalitu služby) více ►