deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Formuláře užívané na našem velvyslanectví, které je možno předvyplnit doma před podáním žádosti (pozn.: formulář se podepisuje až při podání žádosti na konzulárním oddělení)

1. kontaktní údaje

2. oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu (PDF, 82 KB)

3. oznámení o ztrátě, odcizení či nebezpečí zneužití občanského průkazu (DOCX, 17 KB)

4. dotazník k nabytí státního občanství ČR určením otcovství (DOCX, 18 KB)

5. žádost o zjištění občanství (PDF, 181 KB)

6. prohlášení o státním občanství (zletilý) (PDF, 135 KB)

7. prohlášení o státním občanství (nezletilý) (PDF, 137 KB)

8. protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti (PDF, 94 KB)

9. žádost o zápis narození (DOCX, 40 KB)

10. žádost o zápis uzavření manželství (DOCX, 43 KB)

11. žádost o zápis registrovaného partnerství (DOCX, 35 KB)

12. žádost o zápis úmrtí (DOCX, 32 KB)

13. žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (DOCX, 31 KB)

14. žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list) (DOCX, 33 KB)

15. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k narozenému dítěti - narození nezapsané v matrice (DOCX, 16 KB)

16. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k narozenému dítěti - narození zapsané v matrice (DOCX, 17 KB)

17. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti (DOCX, 16 KB)

18. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/dodatečný zápis do zvláštní matriky (PDF, 321 KB)

19. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/první zápis do zvláštní matriky (DOCX, 27 KB)

20. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/dodatečný zápis do zvláštní matriky (DOCX, 26 KB)

21. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - první zápis do zvláštní matriky (DOCX, 25 KB)

22. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - dodatečný zápis do zvláštní matriky (DOCX, 25 KB)

23. žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý) (DOCX, 27 KB)

24. žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý) (DOCX, 37 KB)

25. žádost o prověření dat v informačním systému obyvatel ČR

26. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - zletilý (DOCX, 27 KB)

27. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjemní v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - nezletilý (DOCX, 27 KB)

28. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR (PDF, 111 KB)

29. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR s dítětem (PDF, 131 KB)

30. žádost o výpis z rejstříku trestů

31. prohlášení o volbě druhého jména (zletilý)

32. prohlášení o volbě druhého jména (pro nezletilé dítě)

33. žádost o zápis příjemní v mužském tvaru- první zápis (registrované partnerství) (DOCX, 25 KB)

34. žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - dodatečný zápis (registrované partnerství) (DOCX, 25 KB)

35. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 3 (PDF, 163 KB)

36. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 5 (PDF, 183 KB)

37. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 (PDF, 164 KB)

38. Prohlášení o nabytí SO podle § 32 (PDF, 344 KB)

39. Prohlášení o nabytí SO podle § 34 (PDF, 156 KB)

40. Dotazník ke zjištění SO (PDF, 190 KB)

41 Souhlas otce-matky nezletilého se změnou jména-příjmení (PDF, 260 KB)

42. Souhlas nezletilého staršího 15 let se změnou jména-příjmení (PDF, 232 KB)

43. žádost o vystavení vysvědčení  o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (DOCX, 31 KB)

44. prohlášení manželů, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich (DOCX, 27 KB)

45. prohlášení o otcovství (trojdohoda) - narození nezapsané v matrice (DOCX, 15 KB)

46. prohlášení o otcovství (trojdohoda) - k nenarozenému dítěti (DOCX, 15 KB)

47. prohlášení o otcovství (trojdohoda) - narození zapsané v matrice (DOCX, 16 KB)

48. prohlášení o užívání jména a příjmení dle právního řádu státu obvyklého pobytu - zletilá osoba, první zápis (DOCX, 23 KB)

49. prohlášení o užívání jména a příjmení dle právního řádu státu obvyklého pobytu - zletilá osoba, dodatečný zápis (DOCX, 23 KB)

50. prohlášení o užívání jména a příjmení dle právního řádu státu obvyklého pobytu - nezletilé dítě, první zápis (DOCX, 22 KB)

51. prohlášení o užívání jména a příjmení dle právního řádu státu obvyklého pobytu - nezletilé dítě, dodatečný zápis (DOCX, 21 KB)

přílohy

41. Souhlas otce-matky nezletilého se změnou... 259 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2021

Kontaktní údaje 96 KB PDF (Acrobat dokument) 5.9.2019

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu 56 KB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2015

Zadost_o_provereni_dat_v_informacnim_systemu_obyvatel_Ce... 173 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

prohlášení o volbě druhého jména (zletilý) 242 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

prohlášení o volbě druhé jména (pro nezletilé dítě) 278 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016