deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

vzájemné vztahy

Česko-saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

thumb

Byla zřízena na základě Společného prohlášení ministerského předsedy Svobodného státu Sasko a předsedy vlády České republiky ze dne 5. 12. 1992 v návaznosti na Smlouvu mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a vzájemné spolupráci ze dne 27. 2. 1992.… více ►

Česko-bavorská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

thumb

Byla ustanovena v návaznosti na Ujednání předsedů vlád České republiky a Svobodného státu Bavorsko ze dne 11. července 1990. Spolupředsedy skupiny jsou ředitel Odboru států střední Evropy MZV ČR a vedoucí Referátu mezinárodních vztahů Bavorské… více ►

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji

Zde naleznete text česko-německé deklarace, kterou podepsali tehdejší předseda vlády ČR Václav Klaus a německý spolkový kancléř Helmut Kohl za asistence ministrů zahraničí Klause Kinkela a Josefa Zieleniece v Praze dne 21. ledna 1997. více ►

Česko-německý strategický dialog

thumb

Základní strategickou koncepcí pro kooperaci ČR se Spolkovou republikou Německo je „Česko-německý strategický dialog“, ustanovený dne 3. července 2015 v Berlíně na základě společného prohlášení ministrů zahraničních věcí obou zemí.… více ►