deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Sociální zabezpečení

Při pobytu v zahraničí (práce, studium apod.) může vzniknout nárok na důchod či jinou dávku, ale je třeba si ověřit, za jakých podmínek, kde požádat, kdo/která instituce o nároku rozhodne i jak dávka bude vyplácena. Rovněž před cestou do zahraničí, zejména pokud se jedná o pracovní pobyt (i krátkodobý), je nutno si včas ověřit, jakými pravidly se v oblasti sociálního zabezpečení se bude pracovní vztah řídit a jak postupovat ještě před odjezdem do ciziny. 

Česká republika je od 1. května 2004 členským státem Evropské unie (EU). Jedním ze základních principů EU je právo občanů na volný pohyb. Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany států EU tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v rámci tohoto prostoru. Nejdůležitějšími právními předpisy v této oblasti jsou tzv. koordinační nařízení -  nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009, která od 1. 5. 2010 nahrazují nařízení  Rady (EHS) č. 1408/71 a nařízení Rady (EHS) č. 574/72.

Tato nařízení představují základní, přímo závazné a nad národní právní předpisy postavené předpisy Společenství koordinující systémy sociálního zabezpečení všech členských států.

Více informací k tématu naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.