english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

 

č.j.  1957-8/2023-MZV/ANKAKO (VÝZVA K UPLATNĚNÍ PRÁVA VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ),

ERDAL KEMAL, nar. 05.05.1996, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-78313-16/ZM-2023 (PDF, 34 KB)

Vyvěšeno dne: 19.06.2024

Svěšeno dne:   08.07.2024

 

č.j.  2314-7/2023-MZV/ANKAKO (VÝZVA K UPLATNĚNÍ PRÁVA VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ),

YAZMAZ BARAN, nar. 12.11.1997, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-5974-14/ZM-2024 (PDF, 116 KB)

Vyvěšeno dne: 22.05.2024

Svěšeno dne:   07.06.2024

 

č.j.  1305-4/2024-MZV/ANKAKO (INFORMACE O DŮVODECH NEUDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA),

ASUTAY ELIF NEHIR, nar. 27.04.2001, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-2385-3/DV-2024 (PDF, 135 KB)

Vyvěšeno dne: 20.05.2024

Svěšeno dne:   05.06.2024

 

č.j.  1279-4/2024-MZV/ANKAKO (VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VAD ŽÁDOSTI),

KABAK ROJHAT, nar. 10.10.2005, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-17407-7/zm-2024 (PDF, 128 KB)

Vyvěšeno dne: 20.05.2024

Svěšeno dne:   05.06.2024

 

č.j.  2311-4/2023-MZV/ANKAKO (USNESENÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ PO MARNÉM UPLYNUTÍ LHŮTY K ODSTRANĚNÍ VAD PODÁNÍ),

UC ABDURRAHMAN, nar. 08.07.1995, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

2311-4/2023-MZV/ANKAKO (PDF, 115 KB)

Vyvěšeno dne: 15.05.2024

Svěšeno dne:   03.06.2024

 

č.j.  2263-4/2023-MZV/ANKAKO (INFORMACE O DŮVODECH NEUDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA),

YANMAZ ORKUN, nar. 28.03.1999, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-13754-5/DV-2023 (PDF, 379 KB)

Vyvěšeno dne: 15.05.2024

Svěšeno dne:   03.06.2024

 

č.j.  2093-6/2023-MZV/ANKAKO (VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VAD ŽÁDOSTI),

SEN DEVRAN, nar. 10.10.2005, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-83356-10/ZM-2023 (PDF, 145 KB)

Vyvěšeno dne: 03.05.2024

Svěšeno dne:   20.05.2024

 

(PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ),

FETTAHOĞLU SÜLEYMAN MURAT, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

Fettahoğlu Süleyman Murat (PDF, 804 KB)

Vyvěšeno dne: 09.04.2024

Svěšeno dne:   23.04.2024

 

(PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ),

EFE SIRMA, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

EFE SIRMA (PDF, 790 KB)

Vyvěšeno dne: 09.04.2024

Svěšeno dne:   23.04.2024

 

(VÝZVA K ZAPLACENÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU),

GÖKTÜRK YUNUS, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

Göktürk Yunus (PDF, 308 KB)

Vyvěšeno dne: 09.04.2024

Svěšeno dne:   23.04.2024

 

(PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ),

SAVURKAN SINAN, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

Savurkan Sinan (PDF, 779 KB)

Vyvěšeno dne: 20.03.2024

Svěšeno dne:   09.04.2024