česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Řešení nouzových situací

Praktické rady, jak se zachovat v případě dopravní nehody, ztráty či krádeže cestovního dokladu, zranění na území Chorvatska atp.

DOPRAVNÍ NEHODA

  • zavolat policii na tel. č. 192 nebo č.112 (vždy a neprodleně po nehodě, bez ohledu na to, kdo je viník)
  • vyžádat si od policie potvrzení o poškození vozidla ( Potvrda o oštěćenju vozila), je nutno předložit na hranici při výjezdu z Chorvatska
  • zjistit si kontakt na další účastníky nehody, a také na jejich pojišťovnu (pro urychlení vyřízení pojistky je praktické si vozidlo také vyfotografovat)
  • policie má právo zadržet zahraničnímu viníkovi nehody cestovní doklad až na dobu 8 dnů do vyřešení přestupku
  • pokud řidič není ochoten zaplatit blokovou pokutu policii na místě přestupku, předává se věc k řešení Přestupkovému soudu v místě, do vyřešení je zadržen cestovní doklad. Český občan má právo požadovat přítomnost tlumočníka do českého jazyka. Český občan není povinen podepisovat žádné dokumenty, kterým nerozumí.

Protokol o dopravní nehodě ( Zapisnik o očevidu) Ministerstvo vnitra CHR zpravidla zasílá do 2-3 měsíců na Velvyslanectví České republiky v Záhřebu, kde si je možné ho dodatečně vyžádat pro potřeby pojišťovny v ČR.

ZTRÁTA/KRÁDEŽ CESTOVNÍHO DOKLADU

  • oznámit ztrátu/krádež cestovního dokladu na nejbližší policejní stanici, která vystaví potvrzení o ztrátě/krádeži ( Potvrda o gubitku/krađi) - nelze použít k přechodu hranice
  • kontaktovat Velvyslanectví České republiky v Záhřebu, případně v letním období Konzulární jednatelství ČR ve Splitu či v Rijece, které vystaví náhradní cestovní doklad k cestě do ČR (k jeho vydání jsou třeba 2 fotografie pasového formátu).

ZRANĚNÍ

  • zavolat první pomoc ( hitna pomoć) na tel č. 112

ÚMRTÍ

  • oznámit policii na tel č.192 nebo č. 112, která následně kontaktuje lékaře.

Doporučujeme ve všech nouzových situacích volat integrované nouzové číslo 112 (i z českých mobilních telefonů se volí přímo bez jakékoliv předvolby)!