česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Konzulární úsek

Základním mezinárodně smluvním dokumentem, který upravuje působení konzulární služby, je Vídeňská úmluva o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb. Tato úmluva definuje rozsah konzulárních funkcí a současně stanoví i meze, ve kterých se zastupitelský úřady může pohybovat.

Hlavním úkolem konzulární služby je poskytovat pomoc v rozmanitých životních situacích, do kterých se naši občané mohou během svého pobytu v zahraničí dostat a které nejsou schopni řešit vlastními silami. Nejčastěji se jedná o pomoc v nouzi, například při nehodách, závažných onemocněních, ztrátě dokladů, či omezení osobní svobody. Podrobnější informace o konzulární službě, její povaze a rozsahu je možné nalézt na stránkách MZV pod tímto odkazem.

Protože Chorvatsko je velmi oblíbenou letní turistickou destinací občanů ČR jsou v letních měsících k poskytování konzulárního servisu našim občanům otevírána sezónní Konzulární jednatelství ČR v Rijece a ve Splitu.

Konzulární služba dále plní některé úkoly veřejné správy, jako například funkce civilního matrikáře a notáře. Na našem zastupitelském úřadě mají občané ČR možnost provést zápis matriční události (narození, sňatek, úmrtí) nastalé v Chorvatsku do zvláštní matriky v Brně a získat tak český matriční doklad. Zastupitelský úřad provádí i legalizační agendu, tj. úřední ověřování podpisů na listinách nebo ověřování kopií a opisů listin.

Prostřednictvím zastupitelského úřadu lze vyřídit žádosti o vystavení cestovního pasu ČR obsahujícího biometrické prvky.

Velvyslanectví ČR v Záhřebu ČR je rovněž napojeno na projekt Czech POINT, přes který lze obdržet úřední výpisy z informačních systémů veřejné správy, například výpis z obchodního rejstříku či výpis z Rejstříku trestů ČR či z katastru nemovitostí.

Velvyslanectví v neposlední řadě prostřednictví svých webových stránek a stránek MZV též upozorňuje naše občany na případné mimořádné a krizové situace v zahraničí a poskytuje cestovatelům užitečné informace vztahující se k navštěvované destinaci.

V souvislosti se zřízením vízového centra Generálního konzulátu Drážďany určeného pro jednotný příjem a zpracování žádosti o víza a pobytová oprávnění v rámci schengenského prostoru informujeme, že byl k 30. dubnu 2023 ukončen výkon vízové a pobytové agendy ZÚ Záhřeb. Od 2. května 2023, v rámci schengenského prostoru, přijímá a zpracovává veškeré žádosti o víza a pobytová oprávnění pouze vízové centrum Generálního konzulátu Drážďany.