česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzuláty ČR a další kontakty

Kontakní informace na Honorární konzuláty ČR v Polsku, na České centrum ve Varšavě a agentury CzechTourism a CzechTrade

Honorární konzuláty ČR v Polsku

Odkaz na kontaktní informace HK ČR

České centrum

České centrum ve Varšavě je kulturním oddělením Velvyslanectví ČR ve Varšavě.

Svou působnost zahájilo na základě mezinárodní smlouvy z roku 1947. Od roku 2004 působí na nové adrese v budově Velvyslanectví ČR ve Varšavě v ul. Al. Róż 16.

Kromě široké prezentace české kultury (vernisáže výstav, literární a hudební večery) České centrum Varšava organizuje také certifikované kurzy českého jazyka a poskytuje informace o České republice, a to jak v osobním kontaktu, tak elektronickou formou. České centrum Varšava má celopolskou působnost.

Ve spolupráci s CzechTourism České centrum Varšava informuje o turisticky zajímavých místech v České republice i o volnočasových aktivitách, ve spolupráci s CzechTrade zase o novinkách v oblasti ekonomické.

České centrum ve Varšavě

adresa: Aleja Róż 16, 00-556 Warszawa

tel: +48 608 293 382 (Edyta Bojanowska)

+48 606 200 679 (Kateřina Zdanowiczová)

e-mail: ccwarszawa@czechcentres.cz

www: http://warsaw.czechcentres.cz/

Ředitelka: Petr Vlček

Otvírací hodiny: Po – Pá: 10.00 – 18.00

CzechTourism

Síť zahraničních zastoupení CzechTourism se zaměřuje na informování v rámci místních trhů, budování povědomí o destinacích a atraktivitách a povzbuzování cestovatelů a turistů, aby se vydali na vysněnou cestu do České republiky.

Tyto aktivity mají podobu marketingových kampaní (online, tištěných a outdoorových), press i fam cest, road show, veletrhů, propagačních akcí, jakož i pořádání prezentací a workshopů. Zaměřujeme se na budování vztahů a spolupráce prostřednictvím silných strategických partnerství. Pokud máte inovativní nápad na partnerství, dejte nám vědět.

CzechTourism

adresa: Aleja Róż 16, 00-556 Warszawa

tel: + 48 22 629 2916

e-mail: warszawa@czechtourism.com 

www: https://www.visitczechrepublic.com/pl-PL/Things-to-Do

Ředitel:

Otvírací hodiny: Po – Pá: 9:00 – 16:00

CzechTrade

CzechTrade se v Polsku zaměřuje na několik průmyslových odvětví. Jedná se o strojírenský průmysl, automobilový průmysl, vozidla a zařízení pro železnice a energetiku.

Díky geografické blízkosti našich zemí je však nabídka českých firem v Polsku mnohem širší. Roste prodej potravin (zejména biopotravin), piva, vína z Moravy, zdravotnického materiálu a vybavení a rozšiřuje se nabídka služeb včetně stavebních. Polští klienti mohou těžit z českých zkušeností v moderních oborech, jako jsou nanotechnologie, IT nebo letecký průmysl.

Nabízíme širokou škálu služeb podpory podnikání, včetně:

- Pomoc polským firmám při hledání nejvhodnějšího obchodního partnera (www.businessinfo.cz).
- Služby průzkumu trhu: monitoring poptávky českých a polských firem nám umožňuje okamžitě reagovat a poskytovat informace o trhu v Polsku.
- Zastupitelské služby: CzechTrade Polska je tu proto, aby pomohl českým firmám, které chtějí vstoupit na polský trh. Zastupujeme české firmy a podporujeme je při jednáních a schůzkách.
- Veletržní servis: Podpora českých firem na veletrzích formou organizace účasti na veletrzích. Mezi dosud podpořená odvětví patří stavební a architektonické veletrhy, energetické veletrhy, veletrhy výstavby infrastruktury, automobilové veletrhy a veletrhy biopotravin.
- Obchodní mise: Organizace cest pro české firmy zaměřených na setkání se zástupci nejvlivnějších firem na polském trhu s cílem navázat spolupráci v odvětví, pro nějž byla mise organizována.

CzechTrade Polska

adresa: Koszykowa 18, 00-555 Warszawa

tel: +48 225 251 866 (pevná linka), +48 882 145 035 (mobil)

e-mail: ivo.sipl@czechtrade.cz

www: https://www.czechtradeoffices.com/pl/pl

Ředitel: Ivo Šipl