česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Obecná informace o možnosti konání stáže na velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě nabízí možnost stáže pro české občany - studenty prezenčního studia vysokých škol v relevantních oborech (zejména mezinárodní vztahy, regionální studia, diplomacie, ale také zahraniční obchod apod.), příp. pro čerstvé absolventy takového studia (do 1 roku po ukončení studia).

Velvyslanectví zastupuje české zájmy a podílí se na rozvoji vzájemných vztahů s přijímajícím státem v oblasti politické, ekonomické, kulturní. Při tom jedná s polskými státními orgány a institucemi a představiteli veřejného života, zajišťuje konzulární činnost, udržuje styky s českou krajanskou komunitou v Polsku a skupinami přátel ČR, připravuje návštěvy českých oficiálních představitelů v Polsku, získává a zpracovává informace o polské vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní situaci se zvláštním zřetelem na jeho vztahy k Česku a s využitím sociálních sítí a veřejných informačních prostředků se podílí na šíření publicity o České republice. Při své činnosti spolupracuje se zastoupeními Českých center a agentur CzechTourism a CzechTrade.

Zaměření stáže

Stáž se bude zaměřovat především na následující činnosti:

  • analýza dat, rešerše, příprava podkladů v oblasti vnitřní i zahraniční politiky Polska,
  • pomoc při správě profilů na sociálních sítích,
  • příprava tiskových zpráv a přehledů tisku
  • plnění dalších operativních i dlouhodobých úkolů v gesci velvyslanectví podle aktuální potřeby

Délka stáže:

Zpravidla 3 měsíce s možností případného prodloužení

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického jazyka na úrovni B2 nebo vyšší. Vzhledem k převaze informačních zdrojů v polském jezyce je nezbytná také dobrá uživatelská znalost polského jazyka.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí stážista sám, event. jeho vysílající organizace. Na stáž není právní nárok.

Uchazeč zašle vyplněnou žádost o stáž spolu s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem emailem na warsaw@embassy.mzv.cz. V motivačním dopise, prosím, uveďte svou motivaci pro práci na velvyslanectví ve Varšavě a nezapomeňte specifikovat své znalosti polského jazyka.

Další přílohy dodá vybraný kandidát na výzvu velvyslanectví ve Varšavě až dodatečně na vyzvání:

Velvyslanectví ČR ve Varšavě si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího konkrétního kandidáta /-ky.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR.