монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Veřejná vyhláška

Na veřejné vyhlášce velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení §169b odst. 4 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějích předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zák. č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.