монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obecné vízové informace Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

Vízové informace pro občany cestující z Mongolska do České republiky

Úřední hodiny konzulární a vízového ůseku Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru pro veřejnost klikněte zde

Žadatelé potřebují k cestě do České republiky vízum nebo jiný doklad, který jej nahrazuje. Takovým dokladem je zejména povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu vydané Českou republikou nebo jiným členským státem Schengenského prostoru.

 

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Schengenské/jednotné vízum tj. letištní průjezdní či krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů uděluje zastupitelský úřad.

Schengenské vízum vydané zastupitelským úřadem ČR nebo zastupitelským úřadem jiného schengenského státu opravňuje jeho držitele pobývat na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou. Na území ČR nelze s tímto vízem pobývat tehdy, byla-li ČR vyňata jiným schengenským státem z jeho územní platnosti.

Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

Žádost o udělení krátkodobého (schengenského) víza mohou občané Mongolska podávat na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru.  S ohledem na povinný odběr biometrických prvků (otisků prstů) v rámci vízového procesu je osobní přítomnost žadatelů nezbytná. Výjimka z povinnosti odebrání otisků prstů se vztahuje na osoby mladší 12 let.

Schengenský informační systém

Podrobné informace ke krátkodobému (schengenskému vízu) klikněte zde

DLOUHODOBÉ VÍZUM / DLOUHODOBÝ POBYT

Pobyt cizinců na území České republiky je upraven zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

O udělení, neudělení nebo zrušení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 90 dní.

Doporučení: 

V případě, že v České republice nehodláte pobývat dlouhodobě, máte v úmyslu pokračovat v pobytu i v pracovní činnosti na území Mongolska a dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu hodláte využívat pouze k pravidelným cestám do České republiky, doporučujeme lépe žádat o udělení schengenského vícenásobného víza za účelem obchodu. Toto vízum Vám umožní kdykoliv během roku cestovat do České republiky a celého schengenského prostoru a pobývat v něm až 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.   

Povolení k dlouhodobému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který na území ČR pobývá na dlouhodobé vízum, hodlá na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu lze obdržet bez předchozího pobytu na území v případě studia, vědeckého výzkumu. V případě společného soužití rodiny podává cizinec žádost jen v tom případě, že se slučuje s rodinným příslušníkem, který je držitelelm povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu a pobývá na území ČR již po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželu, musí součastně každý z nich dosáhnout věku 20 let. Nejsou-li tato kriteria splněna, lze zažádat jen o dlouhodobé vízům za účelem rodinným (sloučení, nikoliv soužití rodinný).

Občané třetích zemí, kteří hodlají žádat o víza (jak krátkodobá, tak dlouhodobá, nebo dlouhodobé pobyty na velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru, případně ve vízovém centru) musí prokázat, že se na území Mongolska nepřetržitě zdržují minimálně 24 měsíců, nebo déle. A to formou doložení pobytové karty včetně případných kopií předchozích pobytových povolení.

Povolení k trvalému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra po 5 letech nepřetržitého pobytu na území a nebo ve výjimečných případech stanovených § 66 a 67 zákona o pobytu cizinců. 

Zrušení dlouhodobého víza a povolení k pobytu:

Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra může zahájit řízení o zrušení dlouhodobého víza, jestliže držitel víza neplní účel, pro který bylo vízum uděleno nebo přestal splňovat jednu z podmínek pro udělení víza (§37 Zákona o pobytu cizinců /ZPC/).

Ministerstvo vnitra může zahájit řízení i o zrušení povolení k pobytu, pokud jeho držitel neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno (§77 ZPC se týká třetizemců a §87. l ZPC se týká rodinných příslušníků občana EU).

Změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR od roku 2011

Odkaz na internetové stránky MV ČR zde .