монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Mongolsko - informace pro cesty a pobyt

Na této stránce najdete aktuality pro cestovatele, tedy zprávy z jiných oblastí, než je politika, kultura, školství, média, obchod a rozvojová spolupráce. Pro rady pro cesty a pobyt stálého charakteru si vyberte z nabídky podkategorií v levém sloupci.

Víza - režim vstupu

viza

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou… více ►

Cestování během Covid19

thumb

Z důvodu přetrvávajících omezení z důvodu pandemie Covid19 se podmínky vstupu do Mongolska mohou měnit. více ►

Registrační povinnost

Dle novelizované verze mongolského Zákona o právním statutu cizinců je každý cizinec, který hodlá pobývat v Mongolsku déle než 30 dnů, povinen se po vstupu do Mongolska zaregistrovat na místním Imigračním úřadě do 7 dnů ode dne vstupu a odhlásit… více ►

Ověřování listin mezi ČR a Mongolskem

Dle platné Smlouvy mezi ČSSR a MoLR o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech (Sb. zákonů č. 106/1978) listiny vyhotovené nebo ověřené soudem nebo jiným příslušným orgánem na území jedné smluvní… více ►

Usnadnění vízové procedury

thumb

Mongolská vláda rozhodla počátkem roku 2017 o dílčím zmírnění vízové procedury pro účastníky hromadných turistických zájezdů. více ►

Vízová povinnost mezi ČR a Mongolskem

V případě občanů ČR musí zájemci o cestu do Mongolska s výjimkou držitelů diplomatických pasů zažádat od 01. 01. 2016 o vízum na příslušném zastupitelském úřadě Mongolska. více ►

Dožádání a doručení písemností mezi ČR a Mongolskem

Podle smlouvy mezi ČSSR a MoLR o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech (Sb. Zákonů č. 106/1978) se dožádání o právní pomoc vyřizuje podle právního řádu smluvní strany, jíž je dožádání… více ►

Omezené možnosti leteckých převozů zraněných z mongolského vnitrozemí do Ulánbátaru

thumb

S ohledem na probíhající pandemiii Covid19 Velvyslanectví ČR v Mongolsku důrazně upozorňuje všechny cestující na velmi omezené možností leteckých transportů zraněných osob uvnitř Mongolska. Činíme tak s přihlédnutím k ploše celého území (1,5 mil… více ►