монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Aktuální vízové informace pro cizince

Obecné informace
Na webových stránkách našeho velvyslanectví jsou k dispozici veškeré potřebné informace k vízovému procesu v češtině, angličtině a v mongolštině.  Žádáme, abyste se s nimi před zahájením tohoto procesu seznámili. Informace, které jsou na těchto webových stránkách, z kapacitních důvodů v ústní komunikaci ani korespondenčně nemůžeme poskytovat. Děkujeme za pochopení.   
 

O dokladech:
Žádáme vás, abyste nám na velvyslanectví iniciativně nezasílali e-mailem, faxem nebo poštou podpůrné doklady k žádostem o vízum, a učinili tak pouze v případě, že k tomu budete vyzváni pracovníky velvyslanectví.
Před osobním podáním žádosti dotyčného žadatele není z organizačních důvodů možné, aby pracovníci Velvyslanectví zaslané podpůrné dokumenty zpracovávali.   
Žadatel musí doložit veškeré potřebné doklady osobně na Velvyslanectví České republiky při podání vízové žádosti.

Koncesní řízení na vízový outsourcing v Mongolsku

Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru informuje, že dne 29. února 2024 bylo zahájeno koncesní řízení na externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o zaměstnanecké karty v Mongolsku. Nabídky je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím NEN… více ►

Poplatek za žádost o zaměstnaneckou kartu pro březen 2024 je 197 EUR

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru informuje veřejnost, že poplatek za žádost o zaměstnaneckou kartu pro březen 2024 činí 197 EUR. Upozorňujeme, že žadatelé budou rovněž hradit manipulační poplatek vízovému centru VFS Global ve výši… více ►

Žádosti o zaměstnanecké karty na VFS Global od 4. března 2024

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru informuje veřejnost, že od 4. března 2024 budou žádosti o zaměstnanecké karty nabírány pouze v prostorách VFS Global v Ulánbátaru na adrese: 9. patro DHL House, 1. Khoroo, Peace Avenue 10/5,… více ►

Poplatek za žádost o zaměstnaneckou kartu na únor: 201 EUR

Poplatek za žádost o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání - zaměstnanecká karta je pro únor 2024 stanoven ve výši 201 EUR. Žádáme žadatele, aby poplatek v hotovosti v EUR přinesli přesně. Zároveň tímto informujeme veřejnost, že od 19. února… více ►

Ukončení náběru žádostí o zaměstnanecké karty mimo „Režim kvalifikovaný zaměstnanec“

Od 1. ledna 2024 byl ukončen náběr žádostí o zaměstnanecké karty mimo Režim kvalifikovaný zaměstnanec. Termíny prostřednictvím e-mailové schránky ulaanbaatar.employment@mzv.gov.cz dočasně nebudou přidělovány. více ►

Změna při dokládání komplexního zdravotního pojištění před vydáním dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu

thumb

Počínaje dnem 20. 9. 2023 mohou žadatelé o dlouhodobá víza či povolení k dlouhodobému pobytu dokládat komplexní zdravotní pojištění od všech v ČR registrovaných pojišťoven (dosud pouze PVZP) s tím, že limit na jednu pojistnou událost je navýšen… více ►

Systém ETIAS

thumb

Evropský systém pro cestovní povolení a informace ((Evropean Travel Information and Authorization System) Informace k systému ETIAS naleznete na níže uvedených webových stránkách EU. www.europa.eu/ETIAS www.travel-europe.europa… více ►

Předložení potvrzení přijímajícího subjektu před vyznačením víza

S účinností od 13. července je od všech žadatelů o dlouhodobá víza a pobyty za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit požadováno před vyznačením víza předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků před zavlečením infekčního… více ►

Vládní programy cílené ekonomické migrace

thumb

Od 1. 9. 2019 je možné získávat kvalifikované pracovníky z Mongolska skrze Program kvalifikovaný zaměstnanec, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál. více ►

Registrační systém pro podávání vízových a pobytových žádostí

thumb

Informace o způsobech a pravidlech registrace k podání žádosti o vízum či dlouhodobý pobyt na zastupitelském úřadu v Ulánbátaru. více ►

Informace pro vízové žadatele k ochraně osobních údajů

thumb

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Informace pro podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum v Mongolsku

thumb

Vízové žádosti na cesty s hlavní destinaci v České republice, Švýcarsku, Polsku, Slovensku, Litvě a Estonsku se od 1. 11. 2018 standardně podávají pouze ve Společném vízovém aplikačním centru v Ulánbátaru pro Českou republiku (dále jen VFS… více ►

Poučení pro držitele víza při předání cestovního dokladu

Poučení pro držitele víza více ►

Informace pro vízové žadatele – důležité upozornění

thumb

Zájem o dlouhodobá pobytová oprávnění, zejména tzv. zaměstnanecké karty dlouhodobě převyšuje možnosti Zastupitelského úřadu ČR v Ulánbátaru, potažmo možnosti České republiky. více ►

Kontakty na Ministerstva vnitra ČR a Službu cizinecké policie

Cílem informací je napomoci cizincům orientaci v nových podmínkách. více ►