монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární ochrana občanů EU

Pokud se v Mongolsku ocitnete v obtížné situaci a vaše země EU zde nemá rezidenční misi, můžete vždy vyhledat pomoc na Velvyslanectví České republiky v Mongolsku.
 

Konzulární ochrana je upravena v článku 23 Smlouvy o fungování EU, který zní:

„Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je občan státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou nebo konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Členské státy přijmou nezbytná ustanovení a zahájí mezinárodní jednání potřebná pro zajištění této ochrany.“

Tato ochrana vyplývá ze Smluv a je upravena rozhodnutím vlád členských států Evropské unie přijatým dne 19. prosince 1995.

Můžete požádat o konzulární ochranu tohoto typu:

  • pomoc v případě úmrtí;
  • pomoc v případě vážné nehody či nemoci;
  • pomoc v případě zatčení či zadržení;
  • pomoc obětem násilných trestných činů;
  • pomoc v nouzi a repatriace;
  • vydání náhradního cestovního dokladu EU.

Služby, které ZÚ neposkytuje, jsou např.:

  • úhrada plateb (např. právník, nemocnice, hotel, restaurace atd.);
  • úhrada nebo rezervace letenek popř. jiných nákladů spojených s cestováním;
  • turistické informace;
  • právní pomoc a intervence v soudním řízení.

Mimo pracovní dobu ZÚ Ulánbátar slouží pro účely konzulární pohotovosti nouzová telefonní linka: +976 99021880.

Upozorňujeme, že linka je vyhrazena výhradně pro naléhavé konzulární případy, nikoliv pro dotazy  týkající se vízového procesu, na něž nebude brán zřetel.

Konzulární pomoc je určena občanům ČR a občanům EU.

Detailní informace o konzulární pomoci naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Konzulární ochrana občanů EU