монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Notářská agenda - ověřování

Ověření kopie

overeni_kopie

Zastupitelský úřad provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem nebo úředně ověřenou kopií. více ►

Ověřování listin mezi ČR a Mongolskem

Dle platné Smlouvy mezi ČSSR a MoLR o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech (Sb. zákonů č. 106/1978) listiny vyhotovené nebo ověřené soudem nebo jiným příslušným orgánem na území jedné smluvní… více ►

Ověření podpisu

overeni_podpisu

ZÚ provede ověření pravosti podpisu za osobní přítomnosti žadatele. více ►

Ověření překladu

overeni_prekladu

Na zastupitelském úřadu si můžete podat žádost o ověření správnosti překladu. více ►