english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: DLR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Japonsko si chce udržet pozici lídra ve vodíkových technologiích

Japonsko pokračuje ve směřování k dosažení dekarbonizace do roku 2050, a to i za pomoci rozvoje vodíkových technologií. Ty byly dosud podporovány především ze strany státu, ale nový fond zaměřený na budování vodíkových dodavatelských řetězců je iniciativou soukromého sektoru. Díky tomu by se také měly otevřít nové příležitosti i zahraničním společnostem. Především těm evropským by pak měly pomoci připravované mise.

Japonsko dlouhodobě patří mezi vůdčí země v rozvoji vodíkových technologií, což potvrzuje i fakt, že jako první stát přijalo národní vodíkovou strategii v roce 2017 s vizí vodíkové společnosti. Revize strategie z minulého roku se soustředila na nové priority spočívající v komercionalizaci vodíkových technologií a posílení vodíkových dodavatelských řetězců, a to včetně finanční podpory vodíkových klastrů a budování mezinárodních partnerství. Kromě těchto vládou vedených projektů však došlo v nedávné době k významné iniciativě i ze strany soukromého sektoru.

Založení nového vodíkového fondu

V lednu 2024 se téměř 400 japonských společností dohodlo na vzniku fondu na podporu vodíkového průmyslu, zejména pak infrastruktury pro výrobu vodíku a jeho skladování. Iniciátorem projektu je Japonská vodíková asociace (JH2A), co by mezioborová organizace, která byla založena v roce 2020 s cílem podpory aktivit pro šíření vodíku a dosažení dekarbonizace do roku 2050. Jejím hlavním poselstvím je vytváření poptávky po vodíku, snižování nákladů prostřednictvím technologických inovací a poskytování finančních prostředků podnikům s cílem vybudovat vodíkový dodavatelský řetězec.

Předpokládá se, že fond bude fungovat minimálně 10 let s investičními aktivitami soustředěnými především v jeho prvních pěti až šesti letech existence. Do konce roku 2024 by měl nakumulovat 150 mld. JPY (890 mil. EUR), ze kterých bude podporována výroba, skladování a bezpečná doprava vodíku a financování bude otevřené projektům i s účastí zahraničních společností s high-end technologiemi.

Spolupráce s EU nabývá na významu

Vodík se také stává důležitém tématem ve vztazích Evropské unie a Japonska, kdy v něm obě strany vidí značný potenciál při posílení jejich energetické bezpečnosti. To potvrdilo i nedávné High-Level Hydrogen Business Forum, kterého se v červnu 2024 v Tokiu účastnili vedle japonských a evropských firem a asociací také japonský ministr hospodářství, obchodu a průmyslu Ken Saito a komisařka pro energetiku Kadri Simson. Fórum sloužilo k výměně informací k rozvoji vodíkového hospodářští a nástrojů, jak toho docílit, včetně výzkumu a vývoje. V průběhu byly také podepsány dokumenty potvrzující spolupráci mezi Japonskou vodíkovou asociací a Hydrogen Europe, New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) a Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU) nebo Kawasaki Heavy Industry a Daimler.

Příležitosti pro české firmy i univerzity

Očekává se, že hodnota japonského vodíkového trhu bude v nejbližších letech kontinuálně růst až k 1 bil. JPY (6 mld. EUR) v roce 2030. Do roku 2050 může dosáhnout až na 8 bil. JPY (47 mld. EUR). Tento stav vytváří i atraktivní trh pro zahraniční firmy a potenciální partnery. Proto také v posledních letech proběhlo do Japonska několik českých energetických misí a v rámci mnohostranného výzkumného rámce EIG CONCERT Japan je aktuálně financován vodíkový projekt pod vedením doc. Ludmily Kučerové ze Západočeské univerzity v Plzni.

Vhodnou příležitostí pro nalezení partnerů je dvakrát ročně konaný Smart Energy Week v Tokio, v jehož rámci probíhá i na vodík specializované H2 & FC EXPO. Na Smart Energy Week pravidelně pořádá mise s doprovodným programem pro evropské podniky EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a nově od příštího roku také nová iniciativa na podporu evropských firem na japonském trhu EU Business Hub.

 

Ondřej Svoboda, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tokiu

Adam Žváček, stážista, Velvyslanectví ČR v Tokiu