česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zápis matričních událostí

Osobní návštěvu za účelem zápisu matričních událostí je nutné dohodnout předem, ideálně e-mailemNaléhavé případy jsou řešeny individuálně po dohodě s pracovníkem konzulátu.

Narození dítěte

Narodí-li se Vám dítě mimo území ČR, dítě nabývá narozením české státní občanství, je-li alespoň jeden rodič státním občanem ČR. Narození se zapisuje do Zvláštní matriky Brno. Osobní návštěvu za účelem zapsání narození je nutné dohodnout… více ►

Manželství

Existují dvě základní situace. Zaprvé, manželství má být/bylo uzavřeno před cizím státním orgánem (v Singapuru) a je třeba jej zapsat do Zvláštní matriky Brno, a nebo zadruhé, manželství má být uzavřeno na Velvyslanectví ČR v Singapuru. více ►

Registrované partnerství

Registrované partnerství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky v Brně. UPOZORNĚNÍ: Vztahy osob se stejným pohlavím, včetně sňatků/registrovaného… více ►

Rozvod v zahraničí - uznání rozsudku Českou republikou

Uznání rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu či neplatnosti manželství. Změna příjmení na původní. více ►

Úmrtí

Úmrtí občanů ČR, k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna-střed. Osobní návštěvu za účelem podání žádosti o zapsání úmrtí je nutné dohodnout předem, ideálně e-mailem. více ►

Duplikáty českých matričních dokladů (rodný, oddací a úmrtní list či doklad o partnerství)

Prostřednictvím našeho konzulátu lze požádat o vydání kopie matričních dokladů. Osobní návštěvu za účelem vyžádání duplikátu je nutné dohodnout předem, ideálně e-mailem. více ►

Otcovství

Máte cizozemský rozsudek o určení nebo popření otcovství a potřebujete, aby tento rozsudek byl platný v ČR? více ►

Změna jména a příjmení

Osobní návštěvu za účelem změny jména a příjmení je nutné dohodnout předem, ideálně e-mailem. více ►

Adopce dětí

Níže naleznete více informací o zajištění adopce dětí ze zahraničí či z ČR do zahraničí. více ►