česky  english 

rozšířené vyhledávání

Nabývání českého státního občanství

vlajka_ceske_republiky

Níže jsou uvedeny všechny způsoby, jak osoba může nabýt české občanství. více ►

Žádost ke zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství

Pro případ, že potřebujete prokázat státní občanství České republiky a nemáte ani platný český pas ani platný občanský průkaz, existuje žádost o zjištění státního občanství České republiky. Žádost o zjištění státního občanství můžete podat u… více ►

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba uvedená v zákoně o státním občanství ČR. více ►

Pozbývání státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 nedochází nabytím cizího státního občanství k pozbytí českého občanství. více ►

Doklad potvrzující státní občanství držitele

Zde naleznete seznam dokladů, které prokazují státní občanství České republiky a přidělené rodné číslo. více ►