česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Aktuální informace k cestám do zahraničí lze nalézt na rozcestníku MZV ČR.
Aktuální informace k cestování do Číny a návratu do ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 lze nalézt na webových stránkách 
Velvyslanectví ČR v Pekingu.

Významnou součástí Ministerstva zahraničních věcí České republiky je konzulární služba. Jejím hlavním úkolem je poskytovat pomoc v rozmanitých životních situacích, do kterých se naši občané mohou během svého pobytu v zahraničí dostat a které nejsou schopni řešit vlastními silami. Velmi často se jedná o pomoc v nouzi, například při nehodách, závažných onemocněních, ztrátě dokladů, či omezení osobní svobody.

Konzulární služba dále plní úkoly veřejné správy, jako například obecní úřady s rozšířenou působností v České republice. Prostřednictvím Generálního konzulátu České republiky v Šanghaji je možné zaregistrovat matriční událost, ke které došlo v zahraničí. Jedná se například o zápis narození či sňatku. Generální konzulát České republiky v Šanghaji též přijímá žádosti o vystavení pasu a provádí ověřování podpisů či jiné legalizační úkony.

Generální konzulát ČR v Šanghaji je rovněž zapojen do projektu Czech POINT.

Před cestou do zahraničí mohou občané ČR využít webovou aplikaci Ministerstva zahraničních věcí ČR, která umožňuje dobrovolnou registraci - http://drozd.mzv.cz. Informace z registrace budou sloužit k poskytování operativní pomoci v případě závažných událostí (např. přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů atd.). Aplikace je vhodná pro registraci krátkodobých i dlouhodobých pobytů v zahraničí.