česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Šanghaji.  jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

 

Jméno: XIA Xinjie

Vyvěšeno: 17.04.2024

Svěšeno: 03.05.2024

 

Jméno: CAO Liyuan

Vyvěšeno: 20.02.2024

Svěšeno: 07.03.2024

 

Jméno: ZHU Ziyin

Vyvěšeno: 20.02.2024

Svěšeno: 07.03.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přílohy

CAO Liyuan 4 MB PDF (Acrobat dokument) 10.1.2024

ZHU Ziyin 187 KB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2024

XIA Xinjie 109 KB PDF (Acrobat dokument) 17.4.2024