b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

budova ZU Sarajevo

Výzva k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2023

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2023. Termín předkládání projektových námětů je 30. září 2022. více ►

Začíná realizace projektu „Výstavba úpravny pitné vody Stjepan Polje, město Gračanica“

thumb

Podpisem Memoranda o porozumění mezi Českou rozvojovou agenturou, Fondem ochrany životního prostředí FBiH a městem Gračanica byly oficiálně zahájeny práce na projektu „Výstavba úpravny pitné vody Stjepan Polje, město Gračanica“. více ►

Rozvoj drůbežářství v Bosně a Hercegovině je příležitostí pro české dodavatele technologií

thumb

Podnikatelská delegace složená ze zástupců drůbežářských firem z Bosny a Hercegoviny navštívila ve dnech 20. – 24. června Českou republiku. Setkání s představiteli českých firem ukázala, že existuje řada příležitostí v oblasti dodávek… více ►

Letní škola aktivního občanství a systémové změny ve výuce občanské výchovy v Bosně a Hercegovině

thumb

Vláda České republiky má lidská práva, demokratické vládnutí a občanskou společnost mezi prioritními sektory rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině. Kromě toho klademe zvláštní důraz na mladé lidi, které vnímáme jako silnou hnací sílu změn a… více ►

Deset nejlepších fotografií z foto soutěže „Stavba Karla Paříka viděna tvýma očima“ ke zhlédnutí na venkovní výstavě 24/7

thumb

V exteriéru Velvyslanectví ČR v BiH bylo vystaveno deset nejlepších fotografií vybraných odbornou porotou v rámci foto soutěže s tématem: „Stavba Karla Paříka viděna tvýma očima“. Soutěž byla součástí kulturního programu „Dny… více ►

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině v rámci kulturního programu „Dny Karla Paříka“ uspořádalo recepci na počest známému architekty

thumb

V příležitosti 80. výročí smrti váženého architekty Karla Paříka, velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině uspořádalo recepci v Botanické zahradě Zemského muzea v Sarajevu, která byla vrcholem kulturního programu „Dny Karla… více ►

Výzva k předkládání návrhů projektů podpory nezávislých médií 2022

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení výzvy k předkládání návrhů na projekty podpory nezávislých médií 2022. více ►

U příležitosti 80. výročí úmrtí významného architekta Karla Paříka se velvyslankyně České republiky Ivana Hlavsová zúčastnila tiskové konference na městské radnici v Sarajevu.

thumb

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině v rámci programu „Dny Karla Paříka“ s několika kulturními akcemi připomnělo 80. výročí úmrtí váženého architekta a vizionáře Karla Paříka. Ve spolupráci s městem Sarajevo byla na… více ►

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. více ►

Proběhly Czech Water Days v Doboji

thumb

V Doboji se 25. května uskutečnila akce Czech Water Days, během které se diskutovalo o perspektivě rozvoje vodovodní infrastruktury v Bosně a Hercegovině a moderních technologiích pro zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami. Mezi… více ►