b/s/h  česky 

Napredna pretraga

Informacije o vizama

Informacije o sistemu ETIAS

Evropski sistem za putne informacije i odobrenja (ETIAS) će biti implementiran u 2024. godine. više ►

Ekonomska migracija - programi i kvote

Kao podrška pri zapošljavanju inostranih radnika realizuje ČR programe ciljane ekonomske migracije (programy cílené ekonomické migrace). Voditeljem svih programa ciljane ekonomske migracije je Ministarstvo industrije i trgovine (Ministerstvo… više ►

Informacije za strance – obaveza završavanja adaptaciono - integracijskih kurseva

Svaki stranac kojem je izdata dozvola za dugoročni boravak za Republiku Češku od 1. 1. 2021. godine, i svaki stranac kojem je nakon ovog datuma izdata dozvola stalnog boravka bezuslovno prethodnog boravka na teritoriji, dužan je završiti… više ►

Obim aktivnosti odjela za vize

U vezi sa izmjenom zaštitnog režima uslova za ulazak u ČR moguće je s učinkom od 30, septembra 2021. predavati zahtjeve za sve vrste viza. više ►

Izmjena viznog zakona

Dana 2. februara 2020. stupa na snagu izmjena viznog zakona. Navodimo neke od izmjena koje se tiču i predaje zahtjeva za Schengen vizu, a koje će biti ažurirane i u odgovarajućim člancima. više ►

Zakazivanje termina za predaju zahtjeva za dugoročne vize i boravišne dozvole

Termin za podnošenje zahtjeva za dugoročnu vizu ili dozvolu borakva je neophodno unaprijed dogovoriti i to isključivno slanjem e-maila na adresu: visa.sarajevo@mzv.gov.cz više ►

Uvođenje kvota za prijem zahtjeva za radne karte ili dugoročne vize u poslovne svrhe

Vláda Republike Češke donijela je odluku o uvođenju kvota za prijem zahtjeva za radne karte ili dugoročne vize u poslovne svrhe. više ►

Vodič za gradjane trećih zemalja koji planiraju dugoročno boraviti u Republici Češkoj

Za gradjane trećih zemalja koji planiraju u Republici Češkoj boraviti duže od 90 dana, te tražiti dugoročnu vizu ili dugoročni boravak, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Češke pripremilo je interaktivni vodič u svrhu njihovog planiranja… više ►

Informacije za podnosioce zahtjeva za zaštitu ličnih podataka

Ambasada ČR u Sarajevu informiše o obavezama podnosioca zahtjeva u vezi sa zaštitom ličnih podataka. više ►

Praznici Republike Češke

U danima državnih i ostalih praznika Ambasada Republike Češke u Sarajevu neradi, kao što i ostale državne institucije Republike Češke. Češki praznici su sljedeći: više ►

Formulari zahtjeva

Fromulare zahtjeva za vizu ili odobrenje za boravak također je moguće preuzeti u konzularnom odjeljenju Ambasade svaki radni dan od 9h do 13h. više ►

Bezvizni režim za državljane Bosne i Hercegovine

Od dana 15. decembra 2010. godine za državljane Bosne i Hercegovine, nosioce biometrijskih pasoša, na snazi je bezvizni režim za Schengenski prostor. više ►

Schengenski informacijski sistem

Informacije o drugoj generaciji schengenskog informacionog sistema - SIS više ►

Lokalne nadležnosti predstavničkih ureda u uređivanju viza i boravišnih dozvola.

Vizni kodeks, koji je na snazi od 05. 04. 2010., uveo je značajne izmjene u organizaciji lokalnih nadležnosti za obradu zahtjeva za pojedine schengenske vize. više ►

Upute za posjednike vize tipa D (iznad 90 dana)

Pravo na slobodu kretanja u Schengen prostoru. više ►

Zdravstveno putno osiguranje

Od 02.08.2021, usljed stupanja na snagu novele Zakona o boravku stranaca, dolazi do bitne promjene pri prikazivanju dokumenta o putnom zdravstvenom osiguranju za boravke duže od 90 dana. više ►