b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Zdravstveno putno osiguranje

Od 02.08.2021, usljed stupanja na snagu novele Zakona o boravku stranaca, dolazi do bitne promjene pri prikazivanju dokumenta o putnom zdravstvenom osiguranju za boravke duže od 90 dana.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOD ZAHTJEVA ZA ŠENGENSKU VIZU

  1. Zdravstveno putno osiguranje u zahtjeva za kratkoročnu (schengensku) vizu.

U svrhu zahtjeva za izdavanje kratkoročne (schengen) vize potrebno je priložiti potvrdu o zdravstvenom putnom osiguranju, koje pokriva sve nezgode koje bi mogle nastati tokom boravka vezano s                                      repatrijacijom iz zdravstvenih razloga ili u vezi hitne medicinske pomoći, bolničkog liječenja ili smrti. 

Pri zahtjevu za izdavanje vize za više ulazaka (MULT) potrebno je priložiti dokaz da  se posjeduje osiguranje za prvi ulazak, a na formularu zahtjeva potrebno je potpisati izjavu da se svjesno obaveze da se posjeduje zdravstveno putno osiguranje i za naredne ulaske.

Osiguranje mora biti važeće na prostorima svih zemalja Schengena i pokrivati cijelo razdoblje boravka ili tranzita. Minimalna novčana pokrivenost mora biti 30 000 EUR.

Službenim pozivom, ovjerenim od strane Službe policije za strance, osiguranje se dokumentuje jedino na prostoru Republike Češke. Zato je neophodno priložiti osiguranje za cijeli schengenski prostor u skladu s navedenim dispozicijama.

 Ovo osiguranje se može kupiti u nekom od osiguravajućih društava koja su ovlaštena za davanje takvog osiguranja na prostoru Republike Češke ili u drugim državama članicama EU/ država vezanih ugovorom o Evropskom gospodarskom prostoru, ili u matičnoj zemlji.

Ukoliko je osiguranje kupljeno u inostranstvu, prilaže se i ovjeren prijevod ugovora o osiguranju i opći uslovi osiguranja  na češki jezik. Također, na zahtjev se prilaže i dokaz o uplati premije za osiguranje za cijeli traženi period boravka.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOD ZAHTJEVA ZA DUGOTRAJNU  VIZU

Pri pokazivanju dugoročne vize stranac je dužan prikazati i dokaz o zdravstvenom putnom osiguranju za cijelo vrijeme trajanja boravka na prostoru Češke Republike prema važenju određene vize.

Od 02.08.2021 dolazi do bitne promjene:

1) proširenje pokrića osiguranja sa obima neophodne i hitne zdravstvene njege na obim kompleksne zdravstvene njege[1],

2) ukoliko stranac u zemlju ulazi sa putnim zdravstvenim osiguranjem u obimu neophodne i hitne zdravstvene njege, obavezan je da u roku od 90 dana od dana ulaska na teritoriju Republike Češke ugovori osiguranje u obimu kompleksne zdravstvene njege,

3) za ugovaranje putnog zdravstvenog osiguranja u obimu kompleksne zdravstvene njege na period od pet godina (dakle od 02.08.2021. do 02.08.2026) ovlaštena je isključivo Pojišťovna VZP (u daljem tekstu „PVZP“) a.s. 

Dakle, nakon 02.08.2021. u praksi može doći do sljedećih situacija:

1) zahtjev za dugoročnu vizu ili dugoročni boravak predat do 01.08.2021. (zaključno sa ovim datumom)

Prije izdavanja dugoročne vize, odnosno dugoročne vize u svrhu preuzimanja boravišne dozvole, stranac može priložiti dokument o putnom zdravstvenom osiguranju u obimu neophodne i hitne njege i obavezan je u roku od 90 dana od ulaska u zemlju da sklopi ugovor u obimu kompleksne zdravstvene njege sa PVZP.

2) zahtjev za dugoročnu vizu ili boravak predat dana  02.08.2021. i kasnije

Prije izdavanja dugoročne vize, odnosno dugoročne vize u svrhu preuzimanja boravišne dozvole, stranac prilaže:

  • za čitav period boravka putno zdravstveno osiguranje u obimu kompleksne zdravstvene njege (ugovor sklopljen isključivo sa PVZP).
  • ili na prvih 90 dana boravka putno zdravstveno osiguranje u obimu neophodne i hitne njege (sklopljeno ne sa PVZP već sa nekom drugom osiguravajućom kućom ovlaštenom da ugovara osiguranje prema § 180j stav 2 Zakona o boravku stranaca), a za preostali period putno zdravstveno osiguranje u obimu kompleksne zdravstvene njege (sklopljeno isključivo kod PVZP). Ambasada u tom slučaju kontroliše oba ugovora o osiguranju.

Napomena: Na podnosioce zahtjeva za radne legitimacije, dozvole za trajni boravak, eventualno druge strance koji su učesnici javnog zdravstvenog osiguranja, obaveza zdravstvenog osiguranja u obimu kompleksne njege se ne odnosi. Ovi stranci će prije izdavanja vize kao i do sada prilagati ugovor o osiguranju u obimu neophodne i hitne zdravstvene njege na period do trenutka kada na njih počne da se odnosi javno zdravstveno osiguranje, dakle na period od najmanje 40 dana.

Obaveza ne važi za strance kojima je zdravstvena njega pokrivena na osnovu međunarodnog ugovora ili su nosioci važećih kartica zdravstvenog osiguranja EHIC i GHIC. Dalje, ova obaveza ne važi ni za državljane EU i njihove bliske članove porodice EU (prema novom § 15a stav 1 i 2).

Pod kompleksnim zdravstvenim osiguranjem se prema § 180j stav 8 Zakon o boravku stranaca podrazumijeva: „zdravstvena njega pružena osiguraniku od strane ugovornog pružaoca zdravstvenih usluga osiguravača bez direktne naplate troškova liječenja od osiguranika, sa ciljem da se očuva njegovo zdravstveno stanje iz perioda prije sklapanja ugovora o osiguranju. Iz ovog osiguranja ne smije biti isključena preventivna niti dispanzerska zdravstvena njega, kao ni zdravstvena njega u vezi sa trudnoćom osigurane majke i porođajem“.

OD KOGA SE NE ZAHTJEVA PREDOČENJE PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ukoliko su troškovi zdravstvenog putnog osiguranja riješeni na osnovu međunarodnog ugovora, zbog sklapanja međunarodnog sporazuma o saradnji u oblasti zdravstva i socijalnog osiguranja, zdravstveno putno osiguranje nije potrebno za građane Bosne i Hercegovine (dokazuje jednim od slijedećih dokumenata: zdravstvena knjižica, ugovor o radu ili potvrda o penziji), Crne Gore, Hrvatske, Japana, Kube, Makedonije, Srbije i Turske. Ova iznimka važi i za korisnike stipendijskog programa Erasmus Mundus, Fulbrightovog stipendijskog programa, Evropske dobrovoljne službe program EK Omladina u akciji i vlasnike Evropske iskaznice o zdravstvenom osiguranju EHIC koju je izdala neka druga država članica EU.

Više informacije možete naći ovdje ovdje