b/s/h  česky 

Napredna pretraga

O ambasadi

KONTAKT PODACI AMBASADE REPUBLIKE ČEŠKE U BOSNI I HERCEGOVINI

Adresa:

Franjevačka 13
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina


Radno vrijeme ambasade:

Ambasada radi od ponedjeljka do petka osim državnih i ostalih praznika Republike Češke. U danima državnih praznika Bosne i Hercegovine, odnosno praznika Federacije Bosne i Hercegovine, moguće su promjene u radnom vremenu.

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 17:00
petak 8:00 - 14:30


Upozoravamo da konzularni odsjek ima posebno radno vrijeme konzularnog odsjeka.


Telefonska centrala:  00387 33 587 050


Upozoravamo da konzularne informacije putem telefona pružamo samo od ponedjeljka do četvrtka od 13:00 do 15:00 sati te u petak od 13:00 do 14:30 sati!


Broj faksa:  00387 33 587 060


E-mail adresa:  sarajevo@mzv.gov.cz

E-mail adresa konzularnog odjela:  sarajevo.consulate@mzv.gov.cz

E-mail adresa razvojnog odjela: sarajevo.development@mzv.gov.cz

E-mail adresa za privrednog odjela:  sarajevo.commerce@mzv.gov.cz

 

Obrada i zaštita ličnih podataka u MVP ČR

Ministarstvo vanjskih poslova ČR pri obavljanju svojih zadataka obrađuje i štiti lične podatke u skladu sa svojim obavezama koje proističu iz važećih propisa koji se odnose na obradu i zaštitu ličnih podataka.

Njegove obaveze utvrđene su posebno u Opštoj Uredbi o zaštiti ličnih podataka i Zakona o obradi ličnih podataka.

Obrada i zaštita ličnih podataka u MVP ČR