français  česky 

rozšířené vyhledávání

Studium ve Francii

Čeští studenti mohou ve Francii naleznout širokou nabídku studijních programů. Na rozdíl od České republiky se zde mohou rozhodnout pro profesní či výzkumnou orientaci vysokoškolského studia. Profesní programy jsou připravovány ve spolupráci s podniky z oboru, takže studenti mají vedle teorie možnost poznat také praktické pracovní metody. Francie nabízí místa na svých vysokých školách velkému počtu zahraničních studentů. Čeští vysokoškoláci se tak ocitnou v mezinárodním prostředí, kde kromě francouzštiny uplatní i znalost dalších cizích jazyků. Češi jako všichni členové EU nepotřebují víza ani povolení k pobytu. Pro odjezd do Francie stačí cestovní pas nebo občanský průkaz. Pro přihlášení se čeští studenti mohou obracet přímo na vysoké školy, které si vybrali. Stejné podmínky vysokoškolského studia platí pro francouzské i evropské studenty.

Systém vysokého školství:

  • Konec střední školy: Baccalauréat (Maturita je ve Francii státní diplom a umožňuje přístup na univerzitu)
  • Licence (Bakalář): 3 roky studia
  • Master (Magistr): 5 let studia

typ „výzkum“

typ „profesní“

  • Doktorát: 8 let studia 

Vysokoškolské instituce:

Univerzity

  • všechny obory

Vysoké školy (Grandes écoles)

  • inženýrská studia: všeobecné studium, informatika, chemie, agronomie…
  • obchodní školy

Odborné vysoké školy

  • umělecké školy, architektura

Instituty politických studií

Krátké studijní programy (2 roky)

  • osvědčení o technické způsobilosti (BTS), univerzitní technologický institut (IUT)

 

Možnosti studia:

Výměny mezi univerzitami:

Student může strávit část studia ve Francii a zároveň být zapsán na české VŠ. Buď může využít evropského stipendijního programu Erasmus nebo se zapsat na českou univerzitu, která má smlouvy s francouzskými univerzitami a zahrnuje do studijních programů jeden nebo několik semestrů studia ve Francii.

Postupy mimo výměnu:

Student může nastoupit na francouzskou vysokou školu po maturitě, bakaláři nebo magistru a strávit zde zbývající dobu studia.

Podmínky pro přijetí na studia ve Francii

Každá vysoká škola má vlastní kritéria, o kterých je nutné se informovat. Kandidatury se obvykle podávají mezi únorem a červnem. Doporučená úroveň francouzštiny: B2 nebo C1.

CampusFrance Česká republika:

Na stránkách Campus France ČR naleznete více informace o francouzském vysokoškolském systému, o univerzitách, školách, praktických stránkách studia ve Francii, podporu při jednání s univerzitami, rady při vyplnění přihlášky či  psaní francouzského životopisu.