česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Instrumenty OECD

Na níže uvedených stránkách jsou k dispozici všechny platné Instrumenty OECD.

Instrumenty OECD

Instrumenty v daňové oblasti

V roce 1977 byla přijata nová Modelová konvence o zdaňování příjmu a kapitálu, od níž jsou odvozovány bilaterální dohody o zabránění dvojímu zdanění a dohody o bránění daňovým únikům. více ►

Směrnice pro nadnárodní podniky

Vlády členských zemí OECD na v roce 1976 přijaly Deklaraci o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích. více ►

Instrumenty v oblasti životního prostředí

Instrumenty OECD v oblasti životního prostředí pokrývají zvláště nakládání a pohyb chemických látek a odpadů, poskytování informací a základní parametry politiky životního prostředí apod. více ►

Kodexy liberalizace

Kodex liberalizace běžných neviditelných operací a Kodex liberalizace kapitálových pohybů. více ►

Obecné informace

OECD je na základě Konvence zmocněna přijímat k plnění cílů rozhodnutí, činit doporučení a uzavírat mezinárodní smlouvy. více ►

Principy OECD pro správu a řízení podniků (Corporate Governance)

Principy OECD pro správu a řízení podniků (OECD Principles of Corporate Governance) byly vytvořeny na základě mandátu ministerské Rady z roku 1998 a byly přijaty v roce 1999. více ►

Úmluva o boji s podplácením veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích