english  česky 

rozšířené vyhledávání

Rozhodovací orgány OBSE

OBSE má řadu orgánů, které se zabývají otázkami společného zájmu účastnických států a přijímají rozhodnutí, která jsou politicky závazná. Rozhodnutí jsou vždy přijímána konsensem. Tento princip reflektuje kooperativní přístup OBSE k bezpečnosti a také fakt, že všechny zúčastněné státy mají rovné postavení.

Flags of the OSCE participating States (OSCE/Mikhail Evstafiev)

Vlajky účastnických států OBSE (© OSCE/Mikhail Evstafiev)

Summit je setkání hlav států a/nebo vlád zúčastněných států. Summit přijímá rozhodnutí na nejvyšší politické úrovni, stanovuje základní principy a určuje základní směřování pro činnost organizace. Od založení KBSE v roce 1975 se do dnešních dnů uskutečnilo celkem sedm Summitů (Helsinki 1975, Paříž 1990, Helsinki 1992, Budapešť 1994, Lisabon 1996, Istanbul 1999, Astana 2010).

Rada ministrů (Ministerial Council) je druhým nejvyšším rozhodovacím orgánem OBSE, kde jsou účastnické státy zastoupené svými ministry zahraničních věcí. Ministerská rada se schází jednou ročně, zpravidla na konci kalendářního roku. V roce, kdy se koná summit, se obvykle Rada ministrů neschází. Rada ministrů projednává relevantní otázky, vyhodnocuje aktivity organizace a přijímá rozhodnutí či deklarace.

Vysoká rada (Senior Council) byla vytvořena jako orgán pro přípravu a realizaci rozhodnutí Rady ministrů. Scházela se na úrovni politických ředitelů ministerstev zahraničních věcí. Od roku 1997 byly však její úkoly postupně převedeny na zasedání tzv. Stálé rady (viz níže). To vedlo k jejímu konečnému zrušení v roce 2006. V současné době se političtí ředitelé mohou setkávat v případě potřeby, např. v rámci posílené Stálé rady (Reinforced Permanent Council).

Stálá rada (Permanent Council) je politický konzultační a rozhodovací orgán na úrovni stálých představitelů/velvyslanců účastnických států, který je zodpovědný za každodenní agendu OBSE. Schází se pravidelně jednou týdně v kongresovém centru paláce Hofburg ve Vídni.

Fórum pro bezpečnostní spolupráci (Forum for Security Cooperation; FSC) představuje konzultační a rozhodovací orgán, v němž jsou účastnické státy zastoupené svými stálými zástupci. FSC se zaměřuje především na jednání o kontrole zbrojení a budování důvěry, vojenské a bezpečnostní spolupráci mezi účastnickými státy a implementaci dohodnutých opatření. Schází se jednou týdně ve vídeňském Hofburgu.

Rozhodovací orgány mimo jiné schvalují dokumenty, které určují další směřování i každodenní aktivity OBSE.