english  česky 

rozšířené vyhledávání

Činnost a oblasti působnosti OBSE

A soldier from Kazakhstan during a military transparency exercise supported by the OSCE Centre in Astana, Karaganda, 2013

Kazašský voják během cvičení zaměřujícího se na vojenskou transparentnost, které podpořilo Centrum OBSE v Astaně a odehrálo se v roce 2013 v Karagandě (© OSCE/Colin McCullough)

Aktivity OBSE pokrývají tři dimenze bezpečnosti: 1) politicko-vojenskou, 2) ekonomicko-environmentální a 3) lidskoprávní. Jednotlivé aktivity mají poměrně široký záběr - jedná se např. o následující oblasti: komplexní prevence a řešení konfliktů vč. postkonfliktní obnovy; vojenská spolupráce, kontrola zbrojení, boj proti terorismu vč. jeho financování,  policejní aktivity, kybernetická bezpečnost; ekonomické aktivity vč. boje proti korupci a praní špinavých peněz, environmentální aktivity vč. omezení environmentálních katastrof, správa přírodních zdrojů a „good governance“ v této oblasti, správa hranic; lidská práva vč. základních svobod jako např. svoboda vyjadřování, svoboda médií vč. bezpečnosti novinářů, boj proti obchodu s lidmi, vzdělávání, genderová rovnost, práva menšin, tolerance a nediskriminace; volby a jejich pozorování; dobrá správa věcí veřejných, právní stát aj.