english  česky 

rozšířené vyhledávání

Pracovní příležitosti v mezinárodních organizacích

Logo OSN

K možnosti zaměstnání v OSN získáte více informací na webových stránkách MZV ČR, případně přímo na stránkách OSN. Mezi možnosti patří i zaměstnání či stáže v UNIDO se sídlem ve Vídni.

 

Vlajky účastnických států OBSE

OBSE nabízí tři kategorie pracovních příležitostí: smluvní (contracted), sekondované (seconded) a ostatní. Dále je možné se zúčastnit volebních pozorovatelských misí OBSE. Více o možnostech zaměstnání v OBSE.

 

Logo ODIHR

 

Volební pozorovatelství je jednou z pravidelných aktivit OBSE, kterou organizuje Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR). Účasti ve volebních misích je otevřená občanům všech účastnikých států OBSE. V případě dotazů k účasti na volebních pozorovatelských misí OBSE/ODIHR kontaktujte přímo Národní kontaktní místo MZV ČR na adrese nkm@mzv.cz.