česky  english 

rozšířené vyhledávání

Světové ekonomické fórum

Světové ekonomické fórum (World Economic Forum, WEF) je dle svých slov nezávislá mezinárodní organizace usilující o zlepšení stavu světa zapojováním podniků, předních politiků a akademiků do utváření globálních, regionálních a průmyslových agend.

Představuje poměrně novou a sílící formu mezinárodní spolupráce, ve které se angažují subjekty z různých oblastí společenského života. WEF bylo založeno v roce 1971 jako nezisková organizace a usiluje o to být nestrannou entitou bez politických vazeb či národních zájmů. Členská základna není tvořena zástupci národních vlád, nejedná se tedy o klasickou mezinárodní organizaci mezivládního typu. Aktivity fóra jsou financovány z příspěvků členů a partnerských firem, tj. subjektů soukromého sektoru. V čele Fóra stojí nadační rada tvořená vedoucími postavami občanské společnosti a podnikatelské, politické i akademické sféry. Členové se aktivit rady účastní po dobu tří let. Řízení je v rukou řady manažerů v čele s výkonným předsedou.  Podle profesora Klause Schwaba, zakladatele a výkonného předsedy, vyplývá potřeba takového fóra z rostoucí komplexity a vzájemné závislosti prvků globalizovaného světa, ve kterém se stírají hranice mezi ekonomickými, sociálními a politickými problémy.

Zásadním hodnototvorným prvkem fóra jsou tzv. komunity, které těží ze spolupráce zainteresovaných subjektů. Platforma WEF sestává ze subjektů vládních, z oblasti businessu a občanské společnosti, dále ze skupiny subjektů zaměřených na budoucí vývoj (Future-focused Communities) a strategických společenství (Strategic Insight Communities). S cílem zmapovat vývoj a současné trendy ve světovém dění vydává WEF řadu reportů, které do detailu zkoumají širokou škálu globálních problémů. Vedle notoricky známé zprávy o světové konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report) je to například zpráva o globálních rizicích (Global Risk Report) vydávaná od roku 2005. WEF také pořádá sérii setkání, z nichž nejznámější je lednové výroční zasedání WEF ve švýcarském Davosu. V srpnu se potom pravidelně koná výroční zasedání nových šampiónů, přezdívané „letní Davos“, a v listopadu summit pro globální agendu ve Spojených arabských emirátech. Mimoto se pod záštitou WEF koná řada regionálních či ad hoc setkání. V posledních letech se fórum výrazně soustředí i na témata digitální ekonomiky, kybernetické bezpečnosti a reakce na pandemii Covid-19. 

Česká republika, přestože nemá ve vztahu k WEF žádná práva nebo závazky, dlouhodobě usiluje o užší spolupráci a zapojení do aktivit fóra na různých úrovních – od účasti na summitech po případné zapojení českých subjektů, ať už firem nebo jednotlivců, do sítí WEF.

 

Čeští zástupci v Davosu: ministři Lipavský a Síkela vystoupili na výročním zasedání WEF

thumb

Každoroční výroční zasedání Světového ekonomického fóra (15. – 19. 1. 2024) v Davosu letos probíhalo v situaci stále vzrůstající nestability a nejistoty ve světě a reflektovalo četné výzvy, kterým čelí jak globální společenství, tak i… více ►