česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Finanční prostředky na pobyt

Konkrétní požadované částky v závislosti na délce pobytu a způsoby jejich doložení.

Zajištění prostředků ke krátkodobému pobytu na schengenské (krátkodobé) vízum se dokládá předložením:

  • dokladu potvrzujícím existenci dostatečných prostředků jak na obživu po dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do země původu nebo bydliště nebo na průjezd do třetí země, ve které má žadatel zaručeno přijetí nebo je schopen opatřit si finanční prostředky legálním způsobem;
  • dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince na území nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně;
  • formuláře "Pozvání" ověřeného službou cizinecké policie.

Výše finančních prostředků:

  • Pokud nepřesahuje plánovaný pobyt 30 kalendářních dnů, dokládá žadatel finanční prostředky ve výši 0,5 násobku částky existenčního minima (existenční minimum je 2.200 Kč) za každý den pobytu, tj. 1.100 Kč na jeden den.
  • Pokud plánovaný pobyt přesáhne 30 dnů, dokládá žadatel 15-násobek částky existenčního minima (existenční minimum je 2.200 Kč) s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2-násobek částky existenčního minima, tj. o částku 4.400 Kč;  

Zajištění prostředků lze prokázat následujícími způsoby: výpis z banky (alespoň za poslední 3 měsíce) spolu s mezinárodní platební kartou, cestovní šeky, potvrzení o výplatě, doklad o zaměstnání, doklad o financování/sponzorování třetí stranou, nebo doklad o ubytování v soukromí), a další.

Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, je povinen prokázat zajištění prostředků k pobytu v poloviční výši.