česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doklad o zajištění ubytování

Zákonné požadavky týkající se dokumentu k zabezpečení ubytování.

Příslušný doklad musí prokazovat, že ubytování se poskytne na dobu požadovaného pobytu od–do, popř. bez omezení.

Takovým dokumentem může být:

  1. originál nebo ověřená kopie smlouvy o ubytování, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy nebo smlouvy s obdobným obsahem – v těchto případech není nutné ověření podpisů smluvních stran (a na požádání se žadateli tento dokument ihned po podání žádosti vrátí), nebo
  2. potvrzení fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem domu nebo bytu, nebo potvrzení vydávané cizinci na požádání ubytovatelem – v těchto případech je nutné ověření podpisů.

Je-li doklad uvedený v bodě 1 starší než 180 dnů, předloží žadatel potvrzení dle bodu 2 nebo potvrzení osoby zajišťující ubytování, že smluvní vztah trvá.

Znění § 100 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky:

Ubytovatel je povinen zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně

  1. 8 m2, je-li ubytována jedna osoba,
  2. 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2.

Ubytování musí být zajištěno pouze v objektu, který je dle zákona označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen k bydlení, ubytování nebo rekreaci.

Z dokladu o zajištění ubytování k žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání, které zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí vyplývat splnění podmínek pro ubytování dle § 100 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování.