français  česky 

rozšířené vyhledávání

VOLBY

Evropské volby - vylosování čísel pro kandidující subjekty

thumb

Státní volební komise na svém zasedání dne 23. dubna 2024 vylosovala čísla hlasovacích lístků pro všechny politické strany (PS), politická hnutí (PH) a koalice (K), které podaly kandidátní listinu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 v… více ►

Volby do Evropského parlamentu 2024

thumb

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024. Na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. 9. 2023 bude mít Evropský parlament pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců. ČR bude… více ►

Volby prezidenta republiky 2023 - 2. kolo - jeden den do voleb

thumb

Volby se u nás budou konat ve volební místnosti na Velvyslanectví ČR v Lucemburku, 2, rond-point Schuman, Luxembourg (v sousedství divadla a parkoviště Glacis), zastávka tramvaje Théâtre. Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti. více ►

Volby prezidenta republiky - 2. kolo - poslední den pro podání písemné žádosti o voličský průkaz (20. ledna)

thumb

Ve dnech 27. - 28. ledna se uskuteční druhé kolo voleb prezidenta republiky. Občané, kteří doposud nedisponují a chtěli by si požádat o voličský průkaz, tak mohou učinit do 20. ledna 2023 do 16:00. více ►

Volby prezidenta republiky - odstoupení kandidáta

thumb

V souvislosti s uskutečněním voleb prezidenta republiky ve dnech 13. - 14. ledna 2023 zveřejňujeme odstoupení kandidáta Josefa Středuly ze dne 9. ledna 2023. Informace bude vyvěšena i ve volební místnosti. více ►

Volby prezidenta republiky 2023 - jeden den do voleb

thumb

Volby se u nás budou konat ve volební místnosti na Velvyslanectví ČR v Lucemburku, 2, rond-point Schuman, Luxembourg (v sousedství divadla a parkoviště Glacis). Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti. více ►

Volby prezidenta republiky - možnost podání žádosti o voličský průkaz do 6. ledna

thumb

V pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna 2023 se uskuteční volba prezidenta republiky. Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023. Této volby se bude možné účastnit též ve zvláštních volebních okrscích na… více ►

Volby do Senátu Parlamentu ČR v září 2022

thumb

Prezident ČR vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR na pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září 2022 a jejich případné 2. kolo na pátek a sobotu 30. září a 1. října 2022. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - organizační informace

thumb

Zvláštní volební okrsky v zahraničí jsou vždy společně podřazeny jednomu volebnímu kraji. V případě nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech 8.- 9. října 2021 se jedná o Ústecký kraj. Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební… více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - voličský průkaz

thumb

Voliči, kteří nestihli termín pro zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného u ZÚ Lucemburk, mohou požádat o vystavení tzv. voličského průkazu, na jehož základě je možné volit kdekoliv ve volební místnosti v ČR nebo na ZÚ, kde se konají volby.… více ►

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 - upozornění

thumb

Důležité upozornění ohledně blížící se lhůty pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů nejpozději ke dni 29. 8. 2021 více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021

thumb

Na základě rozhodnutí Prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020, Sb. se ve dnech 8. října (pátek) a 9. října 2021 (sobota) uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.… více ►

Voličské desatero

thumb

V případě, že se občan CZ zdržuje v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu CZ či během prezidentských voleb v zahraničí, má volební právo a chce hlasovat, může volit na ZÚ CZ. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky: 8. - 9. 10. 2021

thumb

Prezident republiky nadcházející volby do Poslanecké sněmovny CZ vyhlásil na 8. - 9. 10. 2021 (rozhodnutí ve Sbírce zákonů č. 611/2020 Sb.). více ►

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2018

volby_2

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do Senátu Parlamentu České republiky a stanovil jejich konání na pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu 12. a 13. října 2018.… více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

senat

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně se budou konat v pátek 18. května 2018 od 14:00 do 22:00 hod. a sobotu 19. května 2018 od 8:00 do 14:00 hod.. Případné druhé kolo voleb by… více ►

Volba prezidenta republiky - vylosování čísel pro jednotlivé kandidáty

volby_2013

Státní volební komise vylosovala dne 15.12. 2017 na svém 149. jednání čísla , kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volbu prezidenta republiky více ►

Volba prezidenta republiky - doba a místo konání

Oznámení o místě a době konání voleb prezidenta republiky . více ►

Volba prezidenta republiky - lhůta pro zapsání do zvláštního seznamu voličů

volby_2013

ZÚ Lucemburk informuje, že dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky ve znění pozdějších zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., je lhůta pro doručení nebo předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším… více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezident republiky svým rozhodnutím z 27.10. 2017 vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 39 se sídlem v Trutnově a stanovil dny jejich konání na 5. a 6. ledna 2018. Případné druhé kolo by pak proběhlo ve dnech… více ►

Volba prezidenta republiky - způsob hlasování na zastupitelském úřadě

volby_2

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky při volbě prezidenta České republiky, která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případně pro druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 více ►

Volba prezidenta České republiky - možnosti volit v zahraničí

volby

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.-21.10.2017

thumb

Kdy: 20.10.2017 - 21.10.2017  Kde: Ambasáda České republiky 2, rond-point Robert Schuman L-2525 Lucemburk

Volební místnost je na ZÚ Lucemburk otevřena v pátek 20. 10. 2017 od 14.oo do 22.oo a v sobotu 21. 10. 2017 od 08.oo do 14.oo hodin více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Registr kandidátů

thumb

Jména a příjmení kandidátů jednotlivých politických stran a hnutí zaregistrovaných ve Středočeském volebním kraji jsou k dispozici na webové adrese: https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr. Odkaz… více ►

Volby prezidenta republiky

thumb

Dne 28. srpna 2017 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky na dny 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo se bude konat ve dnech 26. a… více ►

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin ve Středočeském volebním kraji

thumb

Krajský úřad Středočeského kraje zaregistroval ve Středočeském volebním kraji ve lhůtě stanovené v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,… více ►

Volby do PS Parlamentu ČR - čísla hlasovacích lístků politických stran a politických hnutí

thumb

Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran a politických hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017 více ►

Doba a místo konání voleb do PS Parlamentu ČR

thumb

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 2017

thumb

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v zahraničí více ►

Zvláštní seznam voličů vedený u Zastupitelského úřadu v Lucemburku

Aktualizace : Opakované volby do Senátu ve volebním obvodu Most

Dle rozhodnutí prezidenta republiky se první kolo opakovaných voleb do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 4 se sídlem v Mostě bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2017, příp. druhé kolo pak ve dnech 3. a 4. února 2017. Dle platné… více ►

Volby do Senátu Parlamentu České republiky - říjen 2016

thumb

Důležité upozornění velvyslanectví pro občany ČR žijící v Lucembursku v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2016. více ►