français  česky 

rozšířené vyhledávání

Pomoc občanům v nouzi

 

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.

 

Občan má možnost obrátit se na ZÚ Lucemburk a žádat o poskytnutí jeho pomoci či jiné součinnosti, přitom je však potřebné, aby občan v odpovídající míře kooperoval se ZÚ při řešení svého problému. Mimo pracovní dobu dobu úřadu je možné se obrátit na nouzovou linku +352 621 719 375.

 

Občané ČR, kteří se v cizině ocitnou v nouzi, mohou k rychlému řešení své finanční situace využít služeb společnosti WESTERN UNION za účelem zaslání a příjmu peněz.

Odesílatel přinese finanční obnos do jakékoliv pobočky Western Union. Vyplní formulář, předloží doklad totožnosti a uhradí příslušnou částku a poplatek za službu. Příjemci je nutno sdělit kontrolní číslo peněžního příkazu. Během několika minut jsou prostředky vyplaceny v zahraničí.

Příjemce se pro výběr dostaví do pobočky Western Union v dané zemi, kde předloží doklad totožnosti.

Pokud jej z nějakého důvodu postrádá, prokáže se heslem, na kterém se dohodl s odesílatelem.

Vybírání finančního obnosu bez dokladu totožnosti je omezeno na částku 500 USD nebo její ekvivalent v místní měně.

Po vyplnění formuláře a uvedení kontrolního čísla je částka vyplacena příjemci.

Všechny aktuální informace k peněžním službám společnosti Western Union naleznete na webové stránce www.moneytransfer.cz . Zde je uveden seznam poboček s pracovní dobou na území ČR, výše poplatků za převod, apod.

V případě potřeby lze kontaktovat sídlo společnosti v ČR, jehož adresa je:

PES - Peněžní expresní servis s.r.o., Vodičkova 41, 112 00 Praha 1, tel.: 00420/224 222 954 , fax:00420/224 222 937 nebo hlavní pobočku PES - Peněžní expresní servis s.r.o., Jindřišská 7, 110 00 Praha, tel.: 00420/224 210 101 , fax:00420/224 210 303.

Na území ČR lze rovněž využít zelenou telefonní linku 800 22 11 00 .

V Lucembursku je možné najít společnost Western Union na  https://locations.westernunion.com/.

Services Financiers Postaux (Western Union) , Luxembourg (Division des Postes)

38 Place de la Gare
L-2997 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel: (+352) 8002 40 40 (free)
E-mail:  westernunion@ept.lu

 

Ztráta platební karty

Ztrátu platební karty je třeba okamžitě nahlásit instituci, která ji vydala. Ne vždy to však znamená absolutní ochranu před jejím dalším zneužitím. Každá banka má pro blokace platebních karet svá vlastní pravidla a postupy. Klienti tak při ztrátě karty ručí v každé bance jinou výší, liší se i poplatky za zablokování karty. Veškeré podmínky týkající se platebních karet jsou uvedeny ve smlouvě o platební kartě, kterou podepisujete při jejím převzetí.

Obecně se dá říci, že blokace elektronické platební karty stojí řádově stokoruny. Ovšem stoplistace mezinárodní embosované karty je o dost dražší a cena se pohybuje v tisících - https://www.finance.cz/ucty-a-sporeni/platebni-karty/abeceda-platebnich-karet/druhy-karet/.

Blokace- je to dočasné nebo trvalé omezení práva používat platební kartu. Týká se pouze autorizovaných on-line transakcí, tedy všech transakcí elektronickými platebními kartami. Zablokování je otázkou jen několika minut. Při nahlášení ztráty elektronické karty stačí k absolutnímu znemožnění jejího použití pouhá blokace této karty v systému.

Stoplistace- týká se embosovaných karet (s reliéfním písmem), se kterými je možné provádět neověřené transakce. Jedná se o trvalé, nevratné zrušení práva používat platební kartu. Kartu již nelze nikdy používat. Číslo karty, jméno držitele a další náležitosti jsou zařazeny na mezinárodní stoplist. To je výrazně nákladnější a tedy i poplatek je vyšší.

Blokace i stoplistace platební karty se provádí telefonicky, a to i ze zahraničí .U některých bank je možné zavolat na infolinku příslušné banky a nahlásit ztrátu operátorovi. Jiné banky mají speciální střediska pro blokaci, jejichž telefonní číslo je většinou uvedeno na zadní straně platební karty. Což vám bohužel není nebude při její ztrátě nic platné, pokud si ho předem někam nepoznamenáte! Pokud číslo přece jen neznáte, můžete se obrátit na jakoukoliv banku, která vydává stejný druh platebních karet nebo zavolat přímo na příslušnou asociaci.

Telefonní čísla jednotlivých bank a kartových asociací, na kterých můžete nahlásit ztrátu své platební karty a zablokovat ji, najdete na této stránce.

Během relativně krátké doby banka platební kartu zablokuje. U většiny bank nese majitel účtu náklady vzniklé zneužitím platební karty pouze do půlnoci dne nahlášení ztráty .Některé banky však mají tuto lhůtu prodlouženou až o 24 hodin, tedy do půlnoci následujícího dne po nahlášení ztráty karty. Po provedení blokace banky občas požadují potvrdit blokaci či stoplistaci osobně přímo na pobočce. V bance potom vyplníte hlášení o krádeži, které zohledňuje způsob jakým ke ztrátě karty došlo.

 

Telefonní kontakty pro blokaci platební karty:

Citibank +420 233 062 222

Česká spořitelna +420 267 201 889

ČSOB +420 495 800 111

Dresdner Bank +420 272 771 111

eBanka +420 222 115 200

GE Capital Bank +420 272 771 111

HVB Bank +420 221 118 483

Komerční banka +420 222 412 230 VISA/MC,  +420 222 412 241 AMEX

Poštovní spořitelna +420 495 800 121

Raiffeisenbank +420 417 941 446

Volksbank +420 272 771 112

 VISA +141 058 179 31

MasterCard +131 454 271 11

Diners Club +420 267 197 450

 

 

Právní pomoc ve francouzském jazyce

Potřebujete-li právní pomoc ve francouzském jazyce, je možné využít některého z následujících frankofonních právních zástupců. více ►