česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Narození

Narodilo se Vám v zahraničí dítě, pro které chcete vyřídit české doklady?

Narodí-li se Vám dítě mimo území České republiky, dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky.

K tomu, abyste pro dítě narozené mimo území ČR získali cestovní pas ČR, je nutné předložit českému úřadu jeho Osvědčení o státním občanství ČR a český rodný list. Tato povinnost vyplývá z § 21 odst. 2 zákona č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Vyřízení dokladů pro nově narozeného občana ČR v zahraničí probíhá na několika úřadech. Zastupitelský úřad ČR pouze přijímá (výhradně na základě předchozí e-mailové nebo telefonické registrace na: lusaka@embassy.mzv.cz nebo : +260 211269878) vyplněné formuláře a podklady, které zasílá na Úřad městské části Praha 1, který vystaví Osvědčení o státním občanství ČR a na Zvláštní matriku města Brna, která vystaví Rodný list, případě další matriční doklady. Jedná se o časově náročný proces, který trvá přibližně půl roku.

Při žádosti o zápis narození do Zvláštní matriky v Brně a vystavení českého rodného listu se předkládají níže uvedené doklady (formuláře, prosíme, vyplňte na jméno dítěte):

 1. Žádost o zápis narození;(Žádost o zápis narození (PDF, 60 KB))
 2. Originál cizozemského rodného listu opatřený předepsaným ověřením (viz superlegalizace) a úředně ověřeným překladem do českého jazyka;
 3. Doklad o státním občanství ČR dítěte (platný cestovní pas ČR, platný občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku), popř. vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství dítěte do 15 let (Dotazník (DOC, 41 KB)); pokud dítě nabylo i jiné státní občanství, je třeba předložit příslušný doklad toto dosvědčující (např. cizozemský pas). Toto platí i pro rodiče dítěte, pokud nabyli rovněž jiné státní občanství;
 4. U dětí narozených za trvání manželství český oddací list rodičů; pokud má žadatel pouze cizozemský oddací list, požádá souběžně o zápis uzavření manželství; (odkaz na uzavření manželství)
 5. Originál českého rodného listu jednoho z rodičů dítěte, který je občanem ČR; nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je zapotřebí doložit rodný list obou rodičů, a to i v případě, že jeden z rodičů je cizinec
 6. Dále pak, pokud se dítě narodilo mimo manželství a matka dítěte není občankou ČR (a otec dítěte je uveden v cizozemském rodném listu), je třeba:
  1. formulář č. 10a Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec uveden v RL) (PDF, 69 KB) a
  2. řádně přeložené a ověřené potvrzení otcovství provedené genetickou zkouškou v akreditované laboratoři. Pozn.: Pokud otec není uveden v cizozemském RL, je třeba v obou předchozích případech vyplnit formulář č. 10b Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec neuveden v RL) (PDF, 65 KB)
 7. V případě zájmu o zápis dítěte ženského pohlaví do knihy narození v mužském tvaru se dokládá žádost o zápis příjmení; (Žádost o zápis příjmení (PDF, 60 KB))
 8. Doklad o státním občanství rodiče občana ČR (platný cestovní pas ČR, platný občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku).
 9. Správní poplatek (viz sazebník poplatků), který se vybírá na místě v hotovosti v místní měně ZMW po přepočtu dle platného kurzu České národní banky

Pozn.: Souhlasným prohlášením nesezdaných rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li počato V takovém případě je účinek určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k dítěti dosud nenarozenému vázán na podmínku, že se dítě narodí živé, a zápis v matrice na podkladě takového prohlášení bude učiněn až po narození dítěte. Z tohoto důvodu ZÚ předá řádně sepsané prohlášení rodičů (viz formulář 10c výše) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti nastávající matce a současně rodiče poučí o nezbytnosti předložit toto prohlášení příslušnému matričnímu úřadu v ČR nebo ZÚ při podání žádosti o zápis narození.

 


Doplňující informace

Všechny doklady je třeba předložit v originále. Kopie není dostatečná.

Veškeré doklady kromě cizozemského rodného listu (případně znaleckého posudku otcovství provedeno genetickou zkouškou) Vám budou ihned po přijetí žádosti vráceny.

Od přítomnosti obou rodičů lze upustit, pokud je dítě narozené v manželství (tj. rodiče mají český oddací list s dohodou o příjmení dítěte) a rodič, který je občanem ČR, se dostaví na velvyslanectví, předloží doklady druhého rodiče a jím podepsané formuláře - viz výše. Přítomnost obou rodičů je třeba, pokud chtějí pro dceru zvolit mužský tvar příjmení, nebo zvolit druhé křestní jméno, příp. vybírají pouze dvě křestní jména z více, apod.

Přítomnost dítěte se nevyžaduje, pokud není starší 15 let.

Pozn.: Trvalý pobyt žadatele je obvykle poslední adresa jeho trvalého pobytu v ČR (příp. viz upozornění níže). Toto platí po dobu, než žadatel svůj trvalý pobyt v ČR případně zruší.

POZOR: S ohledem na proces zápisu narození dítěte narozeného v zahraničí může vystavení rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR trvat i déle než 4-5 měsíců. Velvyslanectví nemá možnost tuto lhůtu jakkoliv ovlivnit, neboť žádost je naším velvyslanectvím zasílána ke zpracování nejdříve na MČ Praha 1 a odtud následně na Zvláštní matriku v Brně. Teprve odtud jsou nově vystavené doklady zasílány přes MZV na náš úřad.

přílohy

Dotazník 40 KB DOC (Word dokument) 25.4.2018

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního... 64 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2018

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního... 68 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2018

Žádost o zápis narození 59 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2018

Žádost o zápis příjmení 59 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2018