česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Velvyslanectví České republiky v Lusace přijímá vízové žádosti pouze na základě smluveného termínu přes visa_lusaka@mzv.cz. Přijati budou pouze žadatelé, kteří předloží kompletní dokumentaci.

Pro občany a rezidenty Konžské demokratické republiky zastupuje Českou republiku při vyřizování žádostí o schengenská víza Velvyslanectví Belgie v Kinshase. Žádosti o dlouhodobá víza a povolení k pobytu je třeba podat na Velvyslanectví České republiky v Lusace.

S platností od 9. dubna 2022 přijímá Velvyslanectví České republiky v Lusace opět žádosti o všechny typy víz a pobytových titulů. Ochranná opatření upravující pravidla pro vstup do České republiky v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 byla zrušena. Ke vstupu do České republiky už nadále není vyžadováno splnění žádných speciálních epidemiologických podmínek k zamezení šíření nemoci. Byl zrušen zákaz vstupu cizinců ze třetích zemí i nutnost prokazovat bezinfekčnost.

Detailní informace o vstupu a pobytu cizinců na území ČR najedete zde.

SCHENGENSKÉ (KRÁTKODOBÉ) VÍZUM

Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

DLOUHODOBÉ VÍZUM / DLOUHODOBÝ POBYT

Pobyt cizinců na území České republiky je upraven zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

O udělení, neudělení nebo zrušení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce.

Povolení k dlouhodobému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který na území ČR pobývá na dlouhodobé vízum, hodlá na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 6 měsíců a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu lze obdržet bez předchozího pobytu na území v případě studia, vědeckého výzkumu a společného soužití rodiny.

Povolení k trvalému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra po 5 letech nepřetržitého pobytu na území a nebo ve výjimečných případech stanovených § 66 a 67 zákona o pobytu cizinců.

 

 

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Obecné informace pro žadatele o vízum

Informace pro žadatele o víza do schengenského prostoru a ČR. více ►