česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Přehled písemností k doručeníkteré se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Lusace jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.

Číslo jednací Vyvěšeno Svěšeno
301338-1/2023-MZV/VO 5.5.2023 20.5.2023
     
     

 

 

Evropský systém pro cestovní povolení a informace (ETIAS)

www.europa.eu/ETIAS

www.travel-europe.europa.eu/ETIAS_EN

Otevření elektronické kondolenční knihy - tragické události v Praze dne 21. prosince 2023

V souvislosti s tragickou událostí ze dne 21. prosince 2023, k níž došlo v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a vyhlášením státního smutku na sobotu 23. prosince 2023 otevírá Ministerstvo zahraničních věcí České republiky… více ►

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí a ke konci lhůty pro přihlášení skutečných vlastníků

Sdělujeme, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) publikoval i v cizojazyčné verzi své webové stránky ( https://uzsvm.cz ) v anglickém a německém jazyce krátký článek s upozorněním na blížící se konec prekluzivní lhůty… více ►

Dopis zvláštního zmocněnce Jiřího Krátkého adresovaný krajanům

V příloze naleznete dopis zvláštního zmocněnce Jiřího Krátkého, kterým se obrací na naše krajany a krajanské organizace v zahraničí. Text shrnuje dění v krajanské agendě za rok 2022 a představuje očekávaný vývoj na rok letošní. více ►

Rozšíření konzulární působnosti velvyslanectví

thumb

Velvyslanectví České republiky v Lusace od 1. září 2021 přebírá konzulární působnost pro Konžskou demokratickou republiku. Diplomatická působnost zůstává Velvyslanectví České republiky v Kinshase. více ►

Hlasování v zahraničí v parlamentních volbách

thumb

V článku přinášíme přehled pravidel o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021. více ►

Nová povinnost pro držitele pobytových oprávnění

thumb

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►